DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 26     <-- 26 -->        PDF

I


da najgornji internodiji dobiju premalo brane uslijed toga zakržljajui U tom slučaju
može totalna visina biljaka biti i manja od noirrnalinih (Aberg 1943). Suštinia ovog
fenomena nije još dovoljno objašnjena i u novije doba se ističe da -pojam etioliranja
obuhvaća samo jedan dio- fotomorfotsklih fenomena. Uslijed toga damas isu zastarjela
neddjalektička tumačenja klaisačne fiziologije (na pr. Jost, 1913), po kojima produženje
internodija predstavlja neku vrstu prilagođivanja1, pokušaj biljke da poibjegne
iz tame. t


Pokusi, međutim, o (kojima smo govoiriü, vršeni su kroz kratki vremenski period
(najviše kroz 3 godine). To je izvanredno kratak rok, kad se znade da drveće prolazi
faze svog razvitka kreuz dugi niz, godina. Vrlo se lako može pretpostaviti, da
će se utjecaj skraćenog uli produženog fotoperioda prije ili kasnije izgubiti. Budući
da nema o tome pouzdanog iskustva ostaje da se istakne, da će povećani rast tretiranih
biljaka u određenoj mjeri pružati Ovima prednost u borbi za životne potrebe
s ostalim biljkama u ßtocemozS. O direktnoj primjeni takvih metoda u praksi ostaje
još da se kaiže posljednja riječ.


Svrha pokusa


Pokusi, koje smo 1950. g. proveli u šumiskom rasadniku Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta, Zagreb , imali su za cilj da pokažu u
koliko se u našim ustavima mogu očekivati razlike u visinama biljaka,
koje su neposredno nalkon proklijavanja dobile smanjenu količinu dnevnog
svijetla. Htjeli snio ustanoviti kako se to- odrazuje na različitim
provenijencijama iste vrste. Konačno, interesiralo nas je ukoliko´ su takvi
efekti od praktičnog interesa za šumarstvo,


Budući da je za očekivati, da će tretiranje utjecati i na daljni tok
rasta treltiranih biljaka, promatranje pokusnih biljaka kroz drugu veget.
sezonu (1951 g.) ´trebalo je da pokaže u ikoliko se odnosi visina i dalje
zadržavaju ili se već javljaju neka izravnanja. Nema sumnje da je rok od
dvije godine u stvari prekratak za neke definitivne zaključke. Uslijed
toga će naknadna mjerenja daljniih godina biti svakako od koristi.


\ Od vrsftla izabrali smo dvije provenijencije crno g bor a (Pinus
nigra Aim.), bagre m (Robinia pseudacacia L.) i bijel i du d (Morus
alba L.). Izbor je bio ulovljen željom, da se eksperimentira s vrstama
koje pokazuju velik, odnosno manji zahtjev na svijetlo.


Pokuse smo izvoli na otvorenim gredicama kalko bi rezultati bili
izvedeni na temelju prirodnih uslova rasta biljaka. To je korisno i zbog
toga, da se promatranje daljnjeg rasta i razvoja može obavljati u istim
okolnostima.*


Materijal


Kod izbora materijala dobiveni su tek najnužniji podaci.** Tako je sjeme
bijelog duda nabavljeno sa područja So nabora, a sjeme bagrema
ubrali smo iz fakultetskih šuma u Maksimiru . Nažalost se za obje
provenijencije crnog bora ne može ustanoviti točniji lokalitet. Sigurno
je tek da je jedna potjecala iz područja Vis eg rada u Bosni, iz pri


* Dužnost mi je izraziti zahvalnost drugu Samardžiji Andriji, st, šum. tehničaru,
na pomoći oko postavljanja S provađanja pokusa.
** Izbjegavali smo točnije sistematsko određivanje vrste Pinus nigra Arn., te
nas nije interesiralo -da´li je mediteranska provenijencija eventualno var. dalmatitoa,
niti smo kod kontinentalne istakli var. austriaca. To ´uostalom samo po sjemenunepreciznom nalazištu i nije moguće odrediti,.


230