DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 19     <-- 19 -->        PDF

drugo, da jamsko drvo četinara zauzima 4/5, a zajedno sa jamskim
drvetom hrasta i bagrema 9/10 ukupne proizvodnje ovog Sortiment a.
Jamsko drvo bukve i ostalih lišćara, koje je ustvari jamsko drvo iz nužde,
učestvuje u ukupnoj proizvodnji sa nešto iznad 1/10;


treće, da samo dva veća proizvođača jamskog drveta, u odnosu na
njihovu ukupnu proizvodnju, proizvode znatne količine jamskog drveta
bukve i ostalih liščara, i to Srbija 50% i Hrvatska 36%.


3. Potrošnja jamskog drveta u periodu 1947-50 god.
a) Po narodnim republikama i vrstama drveta.
Radi detaljnije analize potrošnje jamskog drveta, poslužićemo se podacima
za 1950 god. Prema ovim podacima potrošnja jamskog drveta po
NR bila je:


000 m3 % učešća


N. R.
četin. hr. bg. bukva ost. 1. ulkuip. četin. hr. bg. bukva ost. 1.
Srbija
Hrvatska
42
39
48 49 19
6
158
86
26
45
30
32
31
15
13
8
Slovenija
B i H
Makedonija
Crna Gora
136
100
9
1
5
9
1
2
1
2
3
X
143
114
11
1
96
88
82
100
3
8
9
X
2
9
1
2
X
FNRJ 340 82 58 - 37 513 66 16 11 7


Prema tome, učešće pojedinih republika u potrošnji jamskog drveta
u 1950 godini bilo je:


Srbija 158,000 m3 — 31°/e
Slovenije 143.000 » 27°/o
B i H 114.000 » 22%
Hrvatska 86.000 » 18°/o
Makedonija 11.000 » 2°/«
Crna Gora 1.000 » x


FNRJ 513.000 m3 — 100°/o


Podaci o potrošnji jamskog drveta po republikama pokazuju:


prvo, da je u FNRJ utrošeno jamskog drveta četinara, hrasta i bagrema
82%, a bukve i ostalih lišćara 18%,


drugo, da samo dve velike republike troše znatne količine jamskog
drveta bukve i ostalih lišćara (Srbija 44%, Hrvatska 23%), dok ostale
dve velike republike (Slovenija i BiH) ovu vrsiftu jamskog drveta gotovo
i ne troše,


b) Po vrstama potrošača. Potrošnja jamskog drveta prema
vrstama potrošača bila je:


223


\