DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 18     <-- 18 -->        PDF

je količini jamsko drvo činilo neznatnu stavku, a poitirošnja u domaćim
rudnicima uglja iznosila je: 1936. god. 178,557 ms, a, 1937. god. 198,552 m3;
treće, da su posle 1948 god. iz proizvodnje po osnovnom državnom
planu ostajale za domaću potrošnju sve manje količine jamskog drveta.


Pored proizvodnje jamskog drveta po osnovnom državnom planu, u
NR Srbiji su otkupljene u 1947 godini izvesne količine na bazi obaveznog
otkupa. Pored toga, u godinama 1947150 proizvedene su manje količine
jamskog drveta od strane samih rudnika (Majdanpek, Senjski rudnicidr.) ili otkupljene putem slobodne trgovine. Uzevši i ite količine u obračun,
ukupna proizvodnja jaiaskog drveta u FNRJ, iznosila je:


1947—50
Naimenovanja 1947 1948 1949 1950 u 1.000 m5


ukupno pros.


Proizvodnja 440 675 738 638 2.491 623


Od toga:


za eksport 16 115 203 114 440 112


dom. potroš. 424 560 535 524 2.043 511


b) po vrstama drveća. Ukupna proizvodnja jamskog drveta
po vrstama drveća kretala se ovako:


1947—50


Vrst drveta 1947 19481949
1950
ukupno pros.
Četinari
Hrast iBukva i
Ukupno:
bagrem
ost. liš.
334
41
65
440
531
54
90
675
587
61
90
738
489
69
80
638
1.941
225
325
2.491
486
56
81
623


Po narodnim republikama proizvedeno je:


000 m3 °/o učešća


N. republika
hrast i bukva i hrast i


četin. ukupno četin. bukva


bagrem 08- Mš. bagremi


Srbija 90 80 170 340 27 23 50
Hrvatska 126 131 144 401 31 33 36
Slovenija 1.021 X 3 1.024 100 . X
B i H 673 10 6 689 98 1 1
Makedonija 6 2 8 100 25
Crna Gora 23 23 75
Savez, proizv. 4 6 33 67


2
FNRJ 1.941 225 325 2.491 78 9 13


Iz gornjih podataka vidi se:


prvo, da je proizvodnja jamskog drveta lišćara u periodu 1948/50
god. bila po godinama pretežno jednaka. (Neravnomernost proizvodnje
jamskog drveta četinara uglavnom je rezultati izvoza ovog sortimenta);


222