DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ing. B. Stamenković (Beograd)


PROBLEMI JÄMSKOG DRVETA


1. Opšte napomene
Neprekidni razvitak rudarstva, s jedne strane, i smanjenje proizvodnih
mogućnosti šuma, a naročito četinarskih, iz kojih se uglavnom podmiruju
potrebe sa jamskim drveitom, s druge strane, daju problemu jam
skog drveta, koji je aktuelan već duže vreme, sve veću oštrinu.


Kod analize problema jamskog drveta treba posebno razmotriti, kako
ona pitanja koja proističu iz stanja šumskog fonda, odnosno mogućnosti
proizvodnje ovog sortimenta, tako i ona pitanja koja su vezana za njegovu
potrošnju.


2. Proizvodnja jamskog drveta
(u periodu 1947—50 god.)


a) P o količini , U periodu 1947-50 god, proizvedeno je jamskog
drveta po osnovnom državnom planu:


" u 1.000 m3
N R 1947 1948 1949 1950 1947 —50
ukupno pros.
Srbija 54 93 80 36 263 66
Hrvatska 51 95 104 138 388 97
Slovenija 183 235 350 256 1.024 256
B i H 111 223 172 183 689 172
Makedonija 1 2 2 3 8 2
Orna Goma — 6 U 6 23 6
FNR J 400 654 719 622 2.395 599
Od toga:
za eksport 16 115 203 114 448 112
dom. ipotroš. 384 6SS 516 508 1.947 487


Iz gornjeg se pregleda vidi:


prvo, da je NR Slovenija, sa nešto ispod polovine ukupne proizvodnja
jamskog drveta u FNRJ, bila u ovom periodu glavni proizvođač ovo*
sortimenta;


drugo, da je u periodu 1947-50 god. eksportovano 448.000 m3 jamskog
drveta (četinara). Međutim, pre rata su izvožene neznatne količine
ovog sortimenta ili je postojala zabrana izvoza, a u isto vreme je godišnja
potrošnja bila znatno manja. Na pr, u periodu 1926—38 prosečno
je godišnje izvoženo oblog četinarskog drveta oko 12,700 tona, u kojoj


221