DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Kao prosječnu ophodnju predložili bismo za ove glavne vrsti drveta:


hrast 120 godina
bukva 100 godina
ostale tvr. listače 80 godina
meke listače 60 godina


I ako je ova ophodnja niža od ome, koja ij,e bila uobičajena u državnim
šumama, ne može se govoriti o smanjenju stvarne ophodnje. U prošlosti
pa sve do danas šume su se sjekle mnogo bržim tempom, nego što
bi to odgovaralo propisanim ophodnjama, pa i ophodnjama predloženim
po nama. Koja je stvarna ophodnja bila. primijenjena može se približno
odrediti, ako se uzme dvostruka srednja starost. Ona iznosi za hrast
102 godine, za bukvu 92 god. za ostale tvrde listače 84 godina i za meke
listače 56 godina´. Stvarna je ophodnja bila još nešto kraća, jer prosječnu
starost podižu ostaci prezrelih šuma. Iz ovoga se vidi, da predložena
visina ophodnje zapravo znači povišenje dosada praiktikovane ophodnje,
a ne sniženje. Sniženje ophodnje, postoji samo prema idealnom
propisu za državne šume, a koje se ´ophodnje nije držao nitko ni na
jednom mjestu.


Uzet ćemo u posebno razmatranje dvije najvažnije vrste, hrast i
bukvu. Kod hrasta razmjer dobnih razreda je: I. 17,2%, II. 22,3%, HI.
24,6%, IV. 18,1%, V. 9,´2%, VI. 7,3%, VII. 1,3%, Uz 140-godišnju ophodnju
na svaki dobni razred trebalo bi da otpadne 14,3%. Manjak je vrlo
ozbiljan u VII, VI i V-tom dobnom razredu. Kod takovog stanja i kod
ophodnje od 140 godina morale bi u I. periodu doći do sječe sastojine
znatno mlade od 140 godina, ako se želi postići bar neka ravnomjernost
u prihodima, odnosno izbjeći ogromno povišenje prihoda nakon 50—60
godina. Uz predloženu srednju ophodnju od 120 godina, ne će se sve
šume sjeći u dobi od l/G^ooina. Pretežno okite hrastike sa lijepo uzraslim
stablima, i na boljim bonitetima trebat će sjeći tek između 140—160 godina,
naprotiv tamo, gdje su ©tabla slabog uzrasta i kvalitete, gdje su
sastojine dosadanjim sušenjima znatno proređene, zatim tamo, gdje je
jaka primjesa jasena ili bukve, sjeći će se u dobi od 80—-120 godina.


Razmjer dobnih razreda kod bukve je I. 20,8%, II. 24,1% III. 22,8%,


IV. 12,9%. V. 8,1% i VI. 11,3%. Uz ophodnju od 120 godina normalna
površina dobnog razreda iznosi 16,7%. Manjak je znatan u IV—VI, razredu
pa bi i tu analogno kao kod hrasta i uz ophodnju od 120 godina
morale doći do sječe mnoge sastojine mlađe od 120 godina. Uz ophodnju
od 100 godina saistojina dobrog uzrasta i na boljim bonitetima sjeći će se
u dobi od 120 godina i više, no takove sastojine, koje nemaju nimalo ili
vrlo malo tehničkog drveta, ili su slabog uzrasta, sjeći će se u dobi od
80—100 godina.
Predložene ophodnje više su nego što iznosi doba maksimalnog prirasta,
pa je time osigurana produkcija najveće mase. Pitanje, da li je
time osigurana produkcija najvrednije mase, odnosno takovog asortimana,
koji odgovara stvarnim potrebama, moglo bi se još dublje analizirati.
No i ta analiza bila bi u ´dobroj mjeri subjektivna, jer nam mnogi
Jementi nisu dovoljno poznati. No sve kada bi ta analiza pokazala, da su
predložene ophodnje preniske, ne bi mogli odmah prijeći na te povišene
ophodnje. I sa predloženim ophodnjama izračuna se etat, koji je niži od


217