DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 12     <-- 12 -->        PDF

imaju dosta različito doba maksimalnog prirasta.. Za naše prilike to
uopće nije istraženo, i služimo se stranim podacima.


Pitanje sječne zrelosti komplicira se time, što osim kvantitativnog
postoji i kvalitativni prirast. Uz određeni omjer cijena raznih sortimenata,
taj kvalitativni prirast može se dosta pouzdano ustanoviti, a prema tome
i sječna zrelost, koja bi odgovarala najvećem prihodu po vrijednosti.
Uzevši stvarni omjer vrijednosti sortimenata ma svjetsikom tržištu, račun
pokazuijle, da sječnu zr eil ost treba zinlatno prođu žita
iznad zrelosti najvećeg prosječnog prirasta, ako se
želi dobiti nafvlilši prihod po vrijednosti. Veća vrijednost
debelih stabala nastaje dijelom radi veće upotrebne vrijednosti
jačih sortimenata, odnosno boljeg korišćemja tih sortimenata, a dijelom
po zakonu ponude i potražnje. Aiko u nekoj zemlji najveći dio šume imia
nisku ophodnju, a samo manji dio šuma visoku ophodnju, nedostajat će
jačih sortimenata i oni će imati razmjerno veću cijenu, nego što to odgovara
stvarnoj upotrebnoj vrijednosti. Tipični primjer za to je Francuska,
gdje najveći dio šume čine privatne i općinske šume. To su najvećim
dijelom miške i srednje šume, a ukoliko su visoke u njima se gospodari
sa niskom ophodnjom. Razumljivo je, zato, da se je za državne šume
uzela vrlo visoko ophodnja (hrast 150—200 godina, bukva 120—150 godina),
jer su to jedino šume, koje daju jake Sortimente. Kako u Francuskoj
ima malo državnih šuma, svega 14%>, to i tih jakih sortimenata ima
razmjerno malo, pa se zato za njih i postižu neobično visoke cijene. Kada
bi se sve šume uzgajale u taiko visokoj ophodnji, nastao bi suficit jakih
sortimenata, i nedostatak tanjih soirtimenata, pa bi se omjer cijena
osjetno promjenio. Zato se do izračunavanja visokih ophodnja dolazi
samo, kad se pojedine šume ili kategorije šuma izolovano posmatraju.
No ako bi htjeli izračunati prosječnu ophodnju za sve šume u cijeloj
zemlji, došli bismo do drugih rezultata.


Iskustvo u našoj još mladoj plao&koj privredi pokazalo je, da sječom
starih hrastovih i bukovih šuma dobivamo nerazmjerno mnogo jakih
sortimenata i da su postali upravo kritični tanji sortimenti kao što su
rudno drvo, razne vrste stupova i celulozno drvo. Ovu kritičnost ne
mogu da ublaže ni prihodi proreda, koje su se vrlo intenzivno provodile.
Prema tome čini se, da visoke ophodnje, kao prosječne ophodnje za sve
šume u jednoj zemlji, ne bi mogle pružiti nairjovor´ijniiji asortiman, Iznalaženje
jedne prosječne ophodnje za cijelu zemlju je poseban problem, koji
zahtjeva dulji studij i dublju analizu. Ovaj problem načeo je dr, ing. M.
Plavši ć u članku »O cilju šumskog gospodarstva u socijalizmu i o
njegovoj realizaciji« (Šumarski list br. 1—3, 1952.). Nalazim, da je autor
u pravo vrijeme načeo jednu vrlo korisnu i potrebnu temu, i sa njegovim
izlagar"ma i zaključcima se potpuno slažemo.


Praksa nas sili, da utvrdimo najpogodnije srednje ophodnje za glavne
vrsti drveća i prije nego je to pitanje teoretski dovoljno rasvijetljeno.
U Jugoslaviji prije rata bile su za državne šume uobičajene ophodnje za
hrast 140 godina, za bukvu 120 godina. Mišljenja amo, da je za tu kategoriju
šuma ophodnja bila pravilno odabrana. No kao prosjek za sve
šume, za konkretni razmjer dobnih razreda i konkretno stanje šuma
mišljenja smo da su te ophodnje pevisoke.


216