DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 11     <-- 11 -->        PDF

ophodnje mogao brojčano prikazati. No ipak meki uvid u taj porast dat
će nam ovo razmatranje: neka prirast neposrednio prije sječe iznosi kod
6-gođišnije ophodnjice i intenziteta od 15%, Pi%, a kod 20-godišnje
ophodnijice i intenziteta od 40%, p2%; dalje ćemo pretpostaviti da se
prirast neposredno poslije sječe smanjio u istoj mjeri, kao i drvna masa,


t. j. za 15°/o odnosno 40%. Prosječni prirast u sredini ophodnjice iznosit
, „ . p]X0,85+´p,


ce u prvom slučaju = 0,925 p1f a u drugom slučafu:


p., x 0,60 +´ p.,
T = 0,80 p2.


Uz pretpostavku da je pi — p2, kraćom ophodnjicom diže se
prirast za 0,125 p1f odnosno za 15,6%. Sve su pretpostavke učinjene na
štetu kraće ophodnjice: prirast se manje srnianjnje nego što iznosi sječa,
i to kod slabijih intenziteta relativno manije, nego kod jačih intenziteta.
Nadalje p, bit će veći nego p2, jer kod dugih ophodnjica neposredno prije
sječe ima razmjerno više potištenih stabala bez prirasta. Kod dug´h
ophodnjica, bit će i kvalitativni prirast slabiji radi zanemarene njege u
toku od 20 godina, a osim toga što će opasti i plodnost tla radi prejake
insOlacije poslije intenzivne sječe.


Podizanjie prirasta u prebornim šumama u toliko je preči zadatak,
što je to glavna rezerva drvnih masa, gdje prosječna masa po 1 ha nije
toliko opala, koliko u jednodobnim šumama. Ako bi skraćenjem ophodnjice
postigli povećanje prirasta samo od 10%, to bi već značilo povećanje
etata za nekih 100.000—120.000 m3. Mišljenja smio, da nigdje ne bi
trebalo ići ispod 10-gođišn|je ophodnjice i da je ona praktički provediva
u svim prebornim šumama u N. R. Hrvatskoj, a da kao ideal treba
postaviti 6-godišniju ophodnjicu. U većem dijelu Gorskog
Kotara , prema našoj ocjeni na površini od oko 30.000 ha već bi se
sada moglo preći na 6-godišmju ophodnjicu.


Prigovor kratkim lophodnjatma je poskupljenje troškova izrade i
izvoza, a naročito povećanje režijskih troškova. Ovi su prigovori obično
pretjerani. Jedna detaljnija analiza pokazala bi da je moguće naći takove
organizacione forme iskorišćavanja šuma, da se režijski troškovi uopće
ne bi povećali, a kod dobro razvijene mreže puteva veći troškovi izrade
i izvoza daleko će biti manji od povećane vrijeđnooti prirasta. Ovo govorimo
na osnovu iskustva, a ovdje nije mjesto, da se o tom dade temeljita
analiza.


3) Ophodnja. Ophodnja se određuje prema sječnoj zrelosti, Sječna
zrelost može se vrlo različito poismatrati, i postoje različita mišljenja,
različite škole i različiti pravci gledanja. No o najnižoj dobi sječne
zrelosti jedva da ima razmiimoilaženja, u tom se gotovo svi načini gledanja
silažu: najniža zrelost nastaje u doba maksimalnog
prosječnog prirasta. Ispod doba najjvećeg prosječnog
prirasta ne bi se smjela sjeći nijedna normalno uizrasla sastojina. No ni
to doba nije tako lako odrediti. Ono zavisi o klimatskim prilikama i
postupku sa šumama. Jake prorede produžuju to doba, Razni autori


215