DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 8     <-- 8 -->        PDF

veoma visoki procenti šumske površine u privatnim rukama, na pr. u Americi 78°/t
svih šuma:, u Njemačkoj 48%, Engleskoj 88°/o, Francuskoj! 62°/o, Italiji 53°/o, to nije
nikakvo čudo, da se šumarski stručnjaci lome izmišljanjem svih mogućih načina, kako
da pojačaju svoju proizvodnju. Međutim ni u državnim šumskim posjedima nije
stanje u pogledu ove orijentacije mnOigo povoljnije. Dok su uglavnom državne šume
ušeuvanije, bolje uređivane, urednije eksploatirane i iskorištavane, oslanjajući se na
zakonske propise, liipak su i te šume na udaru ekonomskih pa i političkih kretanja.
Osim uglavnom državnog šumarskog aparata,, pitanjima proizvodnje >u šumarstvu
još se donekle bave samo drvni industrijalci, doik se vlade muče pitanjima ravnoteže
budžeta, te šumarstvo ne dolazi gotovo nikad do dovoljnih financijskih sredstava.


Subjektivni uzroci leže u orijentaciji šumarskog djelovanja, dobrim dijetom
kao posljedica visokoškolske nastave.


Na fakultetima u teoretskoj nastavi usvojeni su principi o mormeflnoj´ šumi, i
potrajnosti prihoda. Stvarnost međutim uporno pobija ove principe. Zbog toga su
-svi uzročnici ovakovog djelovanja redom postojali i teoretski i praktički »neprijatelji
« šumarstva. Da se u suštini tog neprijateljstva antropogenog fakora prema šumarstvu
ustvari krije ekonomska stihija razvitka ljudskog društva, nastava o tome
mije vodila računa. Šuma nije .saimo biosooiološka pojava, ona je gospodarski objekat
u prvom redu, što dalje sve to više. Ekonomski postulati su osnov i cilj ljudskog
djelovanja, a biološka li tehnlička dostignuća treba da budu ´instrument za postizanje


ekonomskog cilja Proučavanje biosocioloških i ekoloških faktora, nosi stanovit prizvuk
takvih ideoloških koncepcija, koje vode u sferu konzervatizma, statičnosti, u
krajnjoj liniji u metafiziku.
U posljednje se vrijeme ipak Si ovđe zapaža .kretanje unapred. Uvidjelo se, da
se i u dosadašnjem okviru prirođnr´h uvjeta nisu ni izdaleka iskoristile sve mogućnosti,
i da se konkretno za sve šume dade postaviti ekonomski cilj koji je uravnotežen i
s prirodnim mogućnostima. Međutim, na zapadu ipaik glavnu smetnju tome čtine
društveni odnosi, odnosno kapitalistički sistem proizvodnje. Zbog toga se ni šumarstvo
ne može razviti, miti se može drvna industrija sa šumarstvom planski pretvoriti
u jedan jedinstveni privredni organski sistem.


|Iz ovog općeg kretanja u šumskoj privredi stranih, industrijski razvijenih
zemalja, mogu se povući one linije, kofje su opće, te prema tome
nose karakter neke zakonitosti razvitka šumske privrede.


Te opće linije jesu:


a) Drvna industrija:


1.
Snažan i nezadrživ razvoj kemijske prerade d´rveta
2.
Korištenje otpadaka u ploče drvnih vlakanaca
3.
Daljnji kvantitativni porast industrije šperploča
4. Opadanje pilanske prerade drveta
b) Šumarstvo:
1.
Pronalaženje šumslko-političkm mjera za povisivanje prirasta
2.
Sve veća orijentacija na drveće brzog rasta naročito na meke
lišćare
.
- 3. Napuštanje općeg oblika gospodarenje u dugim ophodnjama
za proizvodnju tehničkih pilanskih sortimenata, kao idealnog
oblika za sve šumske površine.


4.
Diferenciranje ekonomskih zadataka u obliku proizvodnje određenih
sortimemata i određivanja takvog ekonomskog c´lja
pojedinim šumskim rajonima, područjima, sasltlojinama, ili čaik
grupama uz takav oblik gospodarenja i takvu visinu ophodnje,
koja osigurava ekonomski cilj.
Iliz karaktera ovih općih linija lako razabiramo, da se u šumarstvu
kapitalističkog zapada nailaze sve više elementi zadovoljenja društvenih
potreba u konkretnom obliku, a ne samo u dotadašnjem, apstraktno po


142