DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 61     <-- 61 -->        PDF

STRUČNA DJELA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE


Fisac:


Beltrara V.!


Cividini-Prister:


Cividini-Prister:


slander J.:


šušterćić M.:


Sušterčić M.:


žagar B.:


Znidaršić K.:


Wrabcr M.:


Wraber ..:


Rajner F.:


F18gl S.:


Frančišković S.:


Ilorvatić i dr.:


Kovačević Ž.:


Krpan .1 :


Lončar I.:


Mohaček M.:
Ugrenović A.:
Ugrenović A.«


Bujukalić ..:


Panov A.:


Prisjažnjuk A.:
Prisjažnjuk A.:
Tresiglavić D.:
Fukarek P.:
Veseli D.:
Veseli D.:
Veseli D.:
Veseli D.:
Banuševac T :
Sum. fakul. Bgd.:
Kauders A.:
Miletić Ž.:


Miletić ž.:


Milošević-Brev. M.:
Soljanik I.:


Veseli I).:


Afanasijev ..:


UPOZORENJE! ´


Naslov knjige:


Apnenje v gozdarstvu, Ljub. 1950
Tehnika vpenjanja žaganih listov v Jarem,
Ljubljana 1950.
Prlspevek k racionalizaciij dela s krožni


mi žagami
Zatiranje lubarjev
Cenitev po debelinskih razredih,´


Ljubljana 1950.
Nega bukovja in jelovja
0 gozdnih požarih II Jzdaja
Tabele za kubiranje rezanog đrveta u


engleskim mjerama, drugo izdanje,
Ljubljana 1951.
Gojenje gozdov v luči genetike, 1950.


Gozđna veget. slika in gozdno-gojit.
problemi Prekmurja, 1951.
UtieaJ šuma na vodni režim, Ljub. 1950,


Gradnja mostova na šumskim putovima


i prugama, Zagreb 1950.
Prirodno sušenje drveta, Zagreb 1951.
Priručnik za tipološko istraživanje i


kartiranje vegetacije, Zagreb 1950.
Primjenjena entomologija I, Zgb 1950.
Furniri 1 šperovano drvo, Zagreb 1950.
Njega sastojina proredom, Zagreb 1951.
Organska kemija, Zagreb 1951.
šuma u svijetlu nauke, Zagreb 1951.
Drvo za rezonanciju od Stradivarlja do


danas, Zagreb 1951.
Obračun zaprem, stabala, Sarajevo 1951.
Sakuplj. i manip. šum. sjemena, Sarajevo


1951.
Bolesti i štetočine semenja, Sarajevo 1951.
Štetočine i bolesti u rasađn. Šaraj. 1951.
Čuvanje šuma od požara, Sarajevo 1951.
Bibliografija o kršu, Sarajevo 1951.
Osnovi uzgajanja šuma, Sarajevo 1950.
Osnovi zaštite šuma, Sarajevo 1951.
Osnovi dendrometrije, Sarajevo 1951.
Osnovi šum. botanike, Sarajevo 1951.
Gajenje šuma I.. Beograd 1951.


Glasnik šum. fak. Beograd 1951.
Podizanje i gajenje šuma, Beograd 1950. .
Osnovi ured. prebir. šume, Beograd 1950.
Osnovi ured. prebirne šume (Knjiga II.)


Beograd 1951.


Seljačko pošumlj. u Srbiji, Bgd. 1951.
Spisak šum. drveča i žbunja na ruskom,
srp.-hrv. i lat. jeziku, Beograd 1950.
Osnovi Iskorištavanja šuma


Ekspresne šume


Nabavlja se kod:


Uprava »Lesa«, Ljubljana,
Cankar. c. 18.


»


Dr. založba Slovenije,
Ljubljana
Geografski vestnlk,


Ljubljana
Blasnikova tiskarna,
Ljubljana


,


Zagrebačko knjižarsko poduzeće
Zagreb, Ilica 30.


Znanstvena knjižara, Zagreb.
Zrinjevac 13.


Narodni šumar.
Sarajevo, Titova 78.


Drž. izd. poduz. »Svijetlost«
Sarajevo, Kadojke Lakić 7/II


Izdavačko preduzeće NRS
Poljopr. Izd. pred. Beograd
SociJ. poljoprivr. Bgd,


Miloša V. 16
Zadružna knjiga, Beograd,
ul. 1. maja br. 15


Glavna npr. za šum. Beograd
šum Institut Srbije,
Beograd
Drž. izdav. poduzeče »Svijetlost«
Sarajevo, ul, Radojke Lakić
7/II.
štamparsko poduzeće »Seljačka
knjiga«, Sarajevo,
ul. Zrinjskog 6.


Cijen«
Din


10.—
75.—


15 —


10 —
70.—


32.—
14—
52


58—


_


50—


290.—


26—
125—


158—
29—
68—


243—
30
30.—


29—


30.—
00.—


»0—
53.—
70—
56—


12»
286.—

87—
100.—


593.—


122.
360.—


Pozivaju se pisci i izdavači stručnih djela iz područja šumarstva, da uredništi
Šumarskog lista (Zagreb, Mažuranićev trg 11) pošalju popis svojih novih publikaci
uz naznaku naslova, izdavača i cijene, kao i popis onih publikacija koje se u izd
vačkom poduzeću ne mogu više nabaviti.