DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 59     <-- 59 -->        PDF

u Kanadi vrlo dobre rezultate.. Ovaj način borbe zahtijeva intenzivni studij i istraživanja,
ali lima nade da će se ovim načinom postići veliki napredak u borbi protiv
štetnih insekata.


Suzbijanje kemijskom metodom Laik obično miisli, kad iskrsne
problem suzbijanja štetnika bilo u šumi illii parku, na prlilmjianu insekticida (otrova).
On ne vidi razloga zašto se tehnika! ne ba upotrebila u borbi protiv štetnika. Međutim
kemijska metoda opravdano se upotrebljava u borbi sa štetnicima u parkovima, kulturama
(rasadnicima) ili u slučaju kad se otkrije žarište zaraze koja bi se mogla proširiti,
t. j . na manjim površinama. Avionsko suzbijanje moiže koristiti ako se vrši na
ograničenom prostoru ili u izoliranim sastojiinaima, te u slučaju gdje vrijednost drveća
opravdava velike troškove. U posljednjih pet godina postignuti su sa DDT-preparatima
veliki uspje«! u suzbijanju brestovog potkornjalka, prenosioca bolanidske bolesti,
te u borbi protiv štetnika građevnog i oborenog dirveta.


Mehaničk a metoda . Obaranje zaraženih stabala;, otkoravanje i spaljivfatnljiem
ikore još uviiljiek je dobre- preventivna i represivna mjera naročito u ranijim
staidrjjima zatraže.


Šumarsk a patologija . Stabla ugibaju zbog napadaja gljiva, bakterija, parazitskih
biljaka i virusa, Štetne gljive zauzimaju najvažnije mjesto. U većiinli slučajeva
su gljElve unesene iz drugih krajeva mnogo štetruije od domaćih (holandska bolest,
kestenova bolest). U rasadnicima gljive prouzrokuju štete naročito onda ako- je
vrijeme u doba klijanja toplo [ vlažno. Borba kemijskim sredstvima koja se dodaju
tlu mogu spriječiti štetu, ali još .&.. dovoljno poznato kako ona djeluju na strukturu
i biološku kompleks u tlu. Nova istraživanja upućuju nas na biološku metodu suzbijanja
t. j . uvađanje u tlo organizma koji pairaizitiiraju gljivu i sprečavaju njen razvoj
ili takvih organizama keja produciraju antibiotičke supstance.


U ovome Odjelu proučavaju se odnosi između tla, otpornosti biljke i bolesti koje
izaizivaju trulež Istraživanja su pokaizala da su starija stabla izvrgnuta više truleži
nego mlađa. Važan je zadatak šumarske patologije da utvrdi doba sječe eastojine tako,
da se dobije maksimum zdravog drveta. Starija stabla sa znakovima truleži mogu
imatfl veću vrijednost ođ zdravih mlađih stabala upravo zbog toga, što su im bazalni
dijelovi pošteđeni od truleži.


Ing. Milan Android


.


193