DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 53     <-- 53 -->        PDF

obradu dn´eta odnose odjieila u sektoru tehnološkom (odjeli za obradu, sušenjesavijanje te za tehnologiju drveta) a na kemijsku iz tehnološkog sektora samo odjel
za sastavljeno drvo te svi odjeli iz biološkog sektora (Chemistry-Fibre Boards).


Za naše prilike naravno ovakova organizacija nijie primjenjiva, pa se ikod nas
moralo poći drugim putem. Prije svega ikod nas je potrebno izlučiti´ odjel za sušenje
od odjela za savi´jiamje drveta, jer kod nas svaW od ovih poslova čini zaseban veliki
kompleks neistraženih problema. S druge je strane kod nas manje potreban biološki
sektor izuzev odjela za zaštitu drveta (impregnacija), jer se raikološka i entomološka
istraživanja vrše u Šumarskim Institutima. Poseban problem ikod nas čini korištenje


" otpadaka (Wastes), u kom smo pogledu daleko zaostali za naprednijim narodima.
To isto važi i za ukočeno^ drvo (Plywood) i za odjel ekonomike (Economics), Posebna
je potreba kod nas osnivanje odjela za eksploataciju šuma (Forest Extraction)
obzirom na to, da nam je komiunikaciioina mreža nedovoljno razvijena te da još
mnoge faze kod sječe i izrade u šumi nisu mehanizirane. Svega toga nema u engle
skom Institutu, što je i razumljivo, aiko se uvaži, da je Engleska impartna zemlja
drvom, pa ju interesira ju prvom redu gotovo obrađeno ili poluobrađeno drvo i/
-ostalih zemalja i njezinih kolonija.
F-ć


POPIS


NAJVAŽNIJE LITERATURE 0 POVIJESTI VRTNE UMJETNOSTI
SA PODRUČJA NR HRVATSKE


(Prfilog za bibliografiju povijesti vrtne umjetnosti u Hrvatskoj)


1 Adamovi « L.: Die Piflanizenwelt Dalmatienis, Leipzig, 1911; 2. Ad amo vi
e L.: Fiihrer dure die Natulr der Ndrdlichren Adria mit besonderer fBeriiaksichitigung
von Abbazia. Wien—´Leipzig, 1915; 3. Arnol d Z.: Mallinov park kod Sv. Ksavera.
Naš vrt, .. 3. Zagreb, 1935.; 4. Arnol d Z.: Park grofa Gozze u Tirstenom
kod Dubrovnik«. Naš vrt. III. 11—´12. Zagreb, 1936.; 5. Air mold Z.: Slike iz vrtova
Dalmacije, Naš vrt. V. 3—4. Zagreb, 1938.; 6. Arnol d Z.: Slike iz starih dubrovačkih
vrtova. IV. 9—10. Zagreb, 1937.


7. Barl e J,: Povijest župa zagrebačkih. 2-... sv. Marka. Zagreb, 1896.J 8. ... sa
J.: Dubrovačke slike i prillike. 1941.; 9. Butoira c M.: Naši najljepši) otoci
(Brioni). Priroda, 4, Zagreb, 1949,; *= .
10, Deželi ć V.: Iz njemačkog Zagreba, Zagreb. 1901.; 11. Daželi ć D. Stj.:
Ljiubinkovački klub. Spoimen cvijeće Matice Hrvatske, Zagreb, 1900.;
12, Ehirlic h Đ.: Zagrebački perivoji i parkovi1 (KulturnO´-histoirijske crtice).
Zagreb, 1934.;


13. Hein z A.: LTeber die Reformlbedurftigikeit des Zagrebs Botaraisoher Gartens.
Agramer Tagblatt: 14. Hir z D.: Iz starog Zagreba, Obzor, Zagreb, 1906., 1907.;
15. Hi.rt D.: iPrirodnii zemljopis Hrvatske, "Zagreb, 1905.;
16. Klatlć Vj.: Opis zemalja u kojima žive Hrvati. Dalmacija; 17. Kunitac h
M.: Agramis offentlic.be Proin^enade. Allg. d. Gartenzeiiltumg. VIII. 15., 16. Passau 130.;
18. Kiunitsc h M.: Brillen fur die Monden Augen earner kurzsichtiger Leser meiner
»Rhapsodlien« in der allgeimeinen deutschen Frouendorfer Gairitenzeitung, Ai´ig. d.
Gartzeitung. XII. 46. Passau. 1834.; 19. K unit s eh M.: Des Herrn Cajetan Schrofl
neue angelegter Garten und dessen Saimen-Haindluings-Versuiche. Allg. d. Gartenzeitung.
Vfi. 23. Passau, 1829,; 20. Km ni ts eh M,: Garten zu Agram Hrt Croatien, des
"k. k. Drerissigers zu Szaimobor, Herrn Georg v. Gold´Schmidt. Allg. d. Gartenzeitung.
VII. 36. Passau, 1829.; 21. Kumitsc h M.: Grosser Garten mit interessanten Anlagen
zu Brezowicza in Croatien. Sr. Exellemz des Herrn Ignaz Gralfen Cvalal Allg. d. Gartenzeitung.
VII. 38, 39. Passau, 1388.; 22. Kuni ć M.; Naši stari parkovi 0 vrtovi. Vrt.
»Schomhach« kraj Zagreba, u Hrvatskoj (prevela G. Ch.). Naš vrt II. 1—2, Zagreb,
1935.; 23, Kiunitsc h M.: Lustgarten Schonfoach, nachst Agraim in Kroatien. Allg. d.
Gartenzeitung. VI, 43, 44, Passau, 1828.; 24. Kunitsc h M,: Neue Gartenanlagenl des
Herrn Barthol Felbinger Biiirgers und Bauimeisters zu Agraim iim Croatien, Allg. d. Gartetnzeitung.
VII. 34. Pai&sau, 1829,; 25. Kiunitsch M.: Neu anglegter Lustgarten zu
Agram »n Croatien. Allg. d. Gairtenzeitung. 47, 48, 50, 51, 52, Passau, 1828.; 26. Ku nitsc
h M.: Neue Gartenamlage in der Dom Proibsttli zu Agram in Croatien. Allg.
d. Gartenzeitung. VII. 34. Paissau, 1829.; 27. Kiunitsc h M.: Pyraimidenformiiger Lust187