DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 45     <-- 45 -->        PDF

zauzima pitomi kesten u Slov. Primorju spada u hladniju submediteransku zonu, a
odje´jeno je od kontinentalnog umjereno toplog srednjoevropskog područja rašiirenja
pitomog kestena prirodnim granicama (reljefnim i limatakim), kao što su južni ogranci
Julijskih Alpa, Trnovska visoravan, prostrani! masivi Nanosa, Javornika i Snežnika.


Područje raširenja pitomog kestena u Slov. Primorju, kojt iznosi po prilici 2500
ha površine, je okolina Sežane, humlje Vtlp.aiv.ske doline a djelomično Soške (donji
ti jak Soče). To je istočni dio velikog područja (800.000 ha), koje zauzima pitomi kesten
u Italiji.


Prema podacima, sa kojim raspolažemo, danas je pitomi1 kesten zaražen po reku
kore na 9,07°/o površine (od 2500 ha). Parazit sa nailazi u aktivnom stanju: ove godine
prijavljeno je nekoliko novih primjera zaraze, što razabiramo iz pregleda, koji donosimo
niže:


Iz tog pregleda možemo također ustanoviti, da parazit napada stabla svake starosti.
Kako za sad nema efektnih zaštitnih mjera za borbu protiv ovog parazita, moramo
dosljedno izvoditi karanten&ke proipise, koj.il su na snazi, da bi po mogućnosti


spriječili dalje
proširenje raka kestenove kore u unutrašnjost zemlje.
Mikuletić Vitomir
NOVITETI U PROIZVODNJI GEODETSKIH INSTRUMENATA


U pogledu nabave geodetskih instrumenata još uvijek smo gotovo isključivo
upućeni u inozemstvo. Svjetski poiznaifi centar proizvodnje je srednja Evropa s tvoirnisama:
Zeiss, Wild, Kern, Fennel, Brdi.thaupt, Askania, Miiller, Neuhofer, Ertel i. t. d.
Tri su glavne vrste geod. instrumenata: teodoii´t (univerzalni), autoredukcioini tahimetair
i nivelir, Svrha je ovog članka*, da se osvrne na novdtete, koji su se pojavili
u zadnje vnieme. Od svakog novuma se tiraži, da rili ubrza rad na terenu, ili poveća
točnost, ili, omogući potpuno nove metode, dla poveća udobnost pri radu.


Teodolet . Gotovo sve tvornice su prešle na zatvorenu gradnju t. .^ na princip,
koji je prvi dao poznati genijalni konstruktor Dr. Wild. Krugove iz metala
zamijfniui su stakleni. Griješe oni, koji misle, da su takovi instrumenti preosjetljivi
na mehaničke i termičke utjecaje Kao i svaki laboratorijski uređaj, za mercnje;
zahtijevaju doduše pažnju i naročit postupale, ali! sigurno je, da hi cio> -razvoj, instrumenata
bio pogrešno^ usmjeren, kad novi oblici ij novi principi ne bi u pogledu stabilnosti
pružali bar ono, što su pružale stare konstrukcije. Dokazom su smanjeni
ekscentriciteti limba, vizurne ravnine, smanjena mogućnost po-greške nagiba vodoravne
okretne osovine i povećanje stabilnosti vizurnog pravca.


Oštro se primjećuju dvije grupe ali vrste po točnosti., što se odražava na podatku
za očitavanje krugova. S j-edne srane visoka i srednja klasa s podatkom 1" do 6"
a ,s druge normalna klasa s podatkoml5" (po1 a od 30") do 60". U zadnje vrijeme
pojavljuju se i cpeeijalni »džepni« teodoliti (Wild, Askania).


Prema namijenjenoj točnosti teodolita još uvijek se proizvode i različito veliki
krugovi.


Bitni konstruktivni detalji je uređaj za očitavanje krugova. Kod preciznih jednosefcunnih
teodoiita Hcljuč;vo dolazi dvostrulki optički m´iVro metar koi;i u tsti čas
daje aritmetičku sredinu dijametralnih strana na krugu. Naprotiv kod 6-sekundnog
podatka dominira mikro?,kop s minutnom skalom crtica. Manjkavost kod dosadašnjih
potonjih teodolita bila ie ut ome, što ie zapravo čitana samo jedna strana kruga.
Duhovito je to pitanje riješila tvornica Galileo sa dvostrukom skalom za dijametralna
čitanja i time eliminira!« ekscentričnost alhidaide. Kod instrumenata normalne
točnosti javlja se još uvijek i ...« od metala s noniu<=n;m očitavanjem. Dominira
svakako mikroskop biilo uz noniusi bilo uz koji drugi način.


Može se reći da je tendencija gotovo sviju tvornica, da mikroskop za očitavanje


smjeste uz sam durbin. Ma´.o ikoji konstruikcioni, novum povećaj« radnu sposobnost


kao ovaj.


Durbin na svim modernim instrumentima je s unutarnjim fokusiranjem, što
povoljno deluje na stabilnost vizure. Ali pitanje Reichenbachove konstante nije
time korisno napredovalo.


U klasi teodolita visoke točnosti;, javio se još jedan značajni novum. Crtanja
limba se fotografski (registriraju na film, koji se pod mikroskopom u uredu očitava^
Koincidencija može, ali ne mora uslijediti na terenu. Danas u tome prednjači Askania


179