DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 44     <-- 44 -->        PDF

i komplilkovaniiije, samo da je tuđe, ne misleći, da li našim šumama i tehničkom nivou
našeg čovjeka odgovara. Kada bi se malo više zanimali za bezbrojne mogućnosti
racionalizacije onoga, što već imamo, ´bio bi rfekt naših napoira, uz manje žrtve,
daleko veći.


Tako smo nedavno čitailij o bezuspješnom natječaju za konstrukciju masona za
izvađanje pošumljavanja, na područjima, gdje ni najprimitivnija tehnika sadnje još
nije usvojena. Najprije dolazi obično pismo — onda tek slijedi stenografija!*


ENDOTHIA PARASITICA A. U SLOVENIJI


Endothia parasitica je za nas nova: bolest pit. kestena, čiju su pojavu u Jugoslaviji
ritopatolozi prvi put zvanično´ zabilježili u oktoibrul 1950 god. u državnoj šumii Panovec
kod Gorice. Sušenje pitomog kestena u goriišikom kotaru bilo je primijećeno već ranije
(od 1940 g. dallje), no tome se nije prodavala veća važnost, jer siišenje, nije zauzimalo
većeg maha. Također se mislilo da se pitomi kesten suši uslijed napada parazita Phytophthora
cambivora.


Za nas je interesantan, sadašnji areal, ikojeg zauzima ova gljivica te njeno vremensko
i prostorno raširenj.t od doiha zvanličnog utvrđenja do danas. Područje, kaje


"o


(U


.


Mjesto


Na.ziv
mjesta
odn.
objekta


Sektor
vlasništva


c a „-,


g « N
M [> P


1 P O N


Starost
okuženih
stabala


i


i i


"O.g


Zaražena
površina
u ha


X>


-o


OJ


"f


U


1 Ajševic a Panove c državn i 27. X. 1,950 160
80—150 70
2 Star a
gor a privatn i 27. X . 1950 1—100 100—200 50
3 Brani k Pedrov o vapnena c
jcrovic a „ X. 1950 1— 50 80—350 10
i „
Brje-Pe -
oenkovc i XII. 1950 211— 50 250 40
7>
6
7 Preserj e
Ouk
Brd o
Preserj e
..
,,
,.
,,
1951
I. 1951
I. 1951
20— 50
20— 50
2(1— 40
—2110
- 300
- 160
3
10
0,1
8
9 Ranc e
Za vrho m
Žigo m
,. I. 1951
I. 1951
10— 40
20— 60
—200
100—200
2
2
10
11
12
Dornber g
Bilja
Ka l na d
Kanalo m
Saksid i
Jerebišč e
Brezovic a
11 is
.,
.. I. 1951
II. 1951
III. 1951
3— 20
«0— 40
30— 40
—150
N0 — 100
—600
3
6
2
13 Vogersk o Brčni e V . 1951 30— 40 —100 i
14 Temenic aKras u
n a
Temenic a
vapnena c
jerovic a VI . 1951 50— (10 380—400 8
15
16
Preserj e
Renč a
Prejčeva c |
Koklišč e J
,,
glin a
..
..
7. II .20. II.
1952 [
1952
10— 50
3— 50 1
—150
150—200
0,03
´.
17 Ravnic a Z a Kav -1
nic o . „ 6. III. 1952 40—100I
! 400—500 0,03
18
19
20
Nabi o
Toma j okr .
Sežan a
Višnjevi k
Lisick
Lo g
Bre g
fliš
vapnena cjerovic a
fliš
i
,,
zaidružniprivatn i„
i
i
8. III. 1952
- I. 1951 ´´
12. II. 1952
2— 10
5—150
10—100 i
70—100
200—250
250—300
1.5
5
L>
21 Preserj e Levščo glin a 120. II. 1952 ! 50— 80 i 200—300 :i


Na koncu ovog prikaza autor tvrdi, da nekritički tražimo ono što je skuplje
i kompCikovanije, misleći pri tome na »Caterpitlcr« i »Skidder« i njihovu neuporaibivost
za naše prilike. Dodajemo da ilma stručnjaka, koji su protivnog mišljenja.
Poznato je, da svako transportno sredstvo ima uslove svoje primjene a da te uslove
mora poznavati stručnjak, koji ga u praksi primjenjuje. Ovakova tvrdnja bez obrazloženja
i bez argumentacije nije dovoljno uvjerljiva, bez obzira na to što smo poimenute
strojeve uvezli u veoma ograničenom broju. (O-p. ....)


Ing. Vlad. B e 11 r a m


178