DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Napominjem, da je srećom bilo vrlo mali broj šumarskih stručnjaka,
lsvojih šuma.


Danas se naša drvna industrija nalazi gotovo isključivo u narodnim
{državnim} rukama. Razumljivo je da su mnogi šumar, stručnjaci morali
sada ući u našu drvnu industriju kako bi svojim radom što više pomogli
ovu našu neobično važnu privrednu granu. Ti stručnjaci manjkaju našem
šumarstvu (u užem smislu riječi) a prema tome i taksaciji.


Pored toga mnogi naši stručnjaci stradali su za vrijeme rata, (neki
su čak bili i narodni izdajnici) pa je razumljivo, da je naša struka ostala
i bez njih. Ovo bi bile najvažnije i objektivne okolnosti zašto našoj taksaciji
manjkaju danas potrebni iskusni i dobro kvalifikovani stručnjaci.


Pod takovim okolnostima -— moralo se je pristupiti stvaranju kadrova
— taksatora na brzu ruku. Mnogi drugovi samo sa osnovnom
školom završili su neki kraći kurs i ušli u taksaciju. Potrebe su bile
velike, a stručnjaka nije bilo. Razumljivo je, da ovakav kadar nije mogao
i ne može potpuno a često puta i nikako udovoljiti potrebama solidne
taksacije.


Prije rata, kada smo imali na raspolaganju dovoljan kadar visoikokvalifikovanih
stručnjaka, u taksaciju su išli samo najbolji između nljih.
Koliko ja znadem u njoj nije bilo šumar, tehničara. Danas neke naše N.
republike imaju svega 10-—13% visokokvalifikovanih stručnjaka u taksaciji
a od tih dobar dio nije pogodan za taksaciju, Po mome mišljenju
u taksaciju treba dati samo one stručnjake, koji za nju imaju dovoljno
fizičke i duševne sklonosti. Ne mogu u njoj raditi ljudi sa slabim srcem,
boležljivim plućima, reumatični, sa proširenim venama i t. d. Ne mogu
u njoj postići uspjeh ni oni, koji ni duhovno nisu skloni tome poslu. Kao
što ni svaki drugi stručnjak ne može biti dobar stručnjak koji nije »zaljubljen
« u svoju struku i do dna duše odan njemu najvišim idealima. Isto
tako ne može ni svaki šumar biti dobar taksatoir, ako mu nedostaju
gore navedene osobine.


Mnogi od naših novih taksatora došao je u ovaj posao slučajno po
potrebi službe, a ne iz dovoljne sklonosti za njega, te u radu ne zadovoljava,
jer nema potrebne duhovne ili dtjelesne predispozicije. Ovo se naročito
odnosi na manjekvalifikovane mlade sltručnjake, koji barem u
našoj bosanskoj taksaciji pretežno nisu pokazali ni približno onaj uspjeh,
koji se od njih traži i koji je neophodno potreban. Zbog toga sam mišljenja,
da se rukovodiocu taksacije dadu odrešene ruke po pitanju primanja
stručnjaka u taksaciju kao i po pitanju ostanka u taksaciji onih,
koji se pokažu kao slabi za ovu granu naše struke.


Pored problema kadrova — postoje i drugi vrlo važni problemi, koji
tište našu taksaciju. Medu njih spadaju naročito problemi smještaja
(prostorija), instrumenata, crtaćeg i drugog pribora, te problem jačine
taksacionih grupa. Nedavno sam imao prilike vidjeti jednu našu taksaciju
koja je u 1 običnoj sobi zbila oko 10 ljudi. Pantograf joj se nalazi
na pisaćem stolu običnog formata. Razumljivo je da se u ovakvim prostorijama
ne može ni pomisliti na normalan rad našega »generalštaba«.
Često puta moramo činiti i nadčovječanske napore, da bi dobili ili zadržali
svoje prostorije. Mnogima taksacijama nedostaju najvažniji instru


168