DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 31     <-- 31 -->        PDF

i proljetn e sjetve koja iznaša 1,24 cm nije velika. Očekivali smo da
će biti daleko veća.


Osjetljviju razliku očekivali smo u dužini korijenja. Kao što smo već
naprijed istakli, biljke jesenske sjetve nisu tokom vegetacije ni jedamput
zalijevane, nego> su samo prašene. U vezi s tim smatrali smo da će korijenje
biljaka jesenske sjetve biti znatno duže nego ono kod biljaka proljetne
sjetve, jer se u potrazi za vlagom razvijali više u dubljinu. Na tu
pomisao naveo nas je i članak ing. B e 11 r a m a »Racionalizacija pošumljavanja
« u broju 3. Šumarskog lista 1950 g. koji kaže da su jednogodišnje
biljke crnoga bora, uzgojene bez zalijevanja, imale korijen dug
30—40 cm. Mjerili smo samo dužinu srčanice, a ne ukupnu dužinu korijenja


Mjerenjem dobiveni su slijedeći rezultati: Prosječna duljina korijena
biljaka jesenske sjetve je 28,26 cm. Prosječna duljina korijena biPaka
proljetne sjetve je 27,67 cm. Kao sito se iz gornjih podataka vidi, razlika
između prosječnih duljina korijena biljaka jesenske i proljetne
sjetve je 0.59 cm, dakle više nego za polovinu manja od razlike dužine
nadzemnih dijelova.


Smatramo da će također biti od interesa prikazati kako raste duljina
Ikorijena sa porastom dužine stabljike. Podaci su prikazani u grafikonu.


Iz grafikona se vidi da stabljike biljaka jesenske sjetve do duljine
cdprilike 7 cm, imaju u prosjeku duže korijenje od biljaka proljetne sjetve,
dok je iznad itie visine stabljike situacija obrnuta. Šta je uzrok da su sa
porastom visine nadzemnih dijelova iznad odprilike 7 cm, prosječne dužine
korijenja biljaka jesenske niže od onih proljetne sjetve? Naše je
mišljenje da je uzrok tome zbi t os t tla . (Ne isključujemo mogućnost
postojanja i drugih uzroka.)


Na gredicama, na kojima je izvršena proljetna sjetva, obrađeno je
tlo novembra i decembra prethodne godine odmah nakon što su s tih
gredica bile izvađene prošlogodišnje sadnice. Na proljeće, marta mjeseca
neposredno pred sjetvu, izvršena je ponovno obrada tla, te je prema tomu
tlo na tim gredicama dva puta obrađeno, i razumljivo da je bilo
manje zbito, i da korijenju biljaka proljetne sjetve nije stavljalo nikakovih
zapreka da se razvija u dubljinu. Radi toga biljke proljetne sjetve imaju


165