DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 30     <-- 30 -->        PDF

CONTRIBUTO ALLE RICERCE SULLA DISTRIBUZIONE DEL FAGGIO
IN DALMAZIA


L´Autore descrive im sito in distretto di Sinj i´l quale e interessante come unica;
localita in Dailmazia con ceduo misto composto da Fagus silvatica,, Garpinus orientalis,
Fratxinus ornus e Quercus lanuginosa.


Img. Tomaševski Stanko (Ravna gora)


JESENSKA SJETVA ALEPSKOG BORA, CRNOG BORA
I ČEMPRESA U RASADNIKU


Uobičajeno je da se sjetva; alepskog boira u rasadniku vrši u proljeće.,
jer su biljke alepskog bora redovito nakomi jedne vegertacione periode
dovoljno razvijene i sposobne za pošumljavanje.


1950 godine izvršena je međutim u šumskom rasadniku u Puli j esensk
a sjetva alepskog bora. Prvog septembra zasijane su dvije gredice,
Gredice, na kojima je izvršena sjetva, svega smo jedamput zalijevali
i pokrivene ljesama, da bi se ponik zaštitio od mraza i bure.


Tlo šumskog saradnika u Puli je crvenica s nepovoljnim fizikalnokemijskim
osobinama siromašna na Ca i na N i P. Teško se obrđuje i prilikom
obrade raspada se na velke i teške grude. Za vrijeme suše duboko
se raspucava, a poslije zalijevanja kao i poslije kiše obrazuje se pokorica.
Prašenje za vriijeme suše vrlo malo koristi. Nešto boilje rezultate dalo je
prašenje poslije kiše ili poslije zalijevanja.


Posijano sjeme niknulo je za 15—20 dana i već do prekida vegetacije
ponik je bio visok 2—3 cm. Zima 1950/51 godmie bila je blaga i kišovita,
tako da je do prekida vegetacije došlo istom početkom januara. Početkom;
marta biljike su već bile u vegetaciji. Marta 1951 godine, izvršena je i
uobičajena proljetn a sjetva alepskog bora, tako da sada u rasadnriku
imademo biljaka jesenske i proljetne sjetve. Tokom vegetacije biljke
jesenske sjetve nisu zalijevane nego su samo prašene i pljevljene. Biljke
proljetne sjetve 3 puta su zalijevane. Između biljaka jesenske i proljetne
sjetve opaža se razlika u b o j i i g 1 i c a. Iglice na biljkama: proljetne
sjetve imaju modro-zelenu .boju, dok su one jesenske sjetve više žuto
zelene.


Da bi ustanovili visinu nadzemnih dijelova, i šlto je po našem mišljenju
od većeg interesa, dužinu korijenja, a s tim u vezi i mogućnost
upotrebe biljaka jesenske sjetve za terenske radove, iskopali smi 741
biljku jesenske i 677 biljaka proljetne sjetve. Kod biljaka proljetne sjeltive
uzorke nismo uzimali s gredica koje su u jačoj mjeri bile napadnute od
fusariuma, jer su se na tim gredicama prejako razvile. Mjerenje dužine
nadzemnih dijelova i korijenja izvršeno je 26 oktobra 1951. godine.


Mjerenjem nadzemnih dijelova došlo se je do slijedećih rezultata:
Prosječna visina stabljike kod biljaka jesenske sjetve iznosi 7,61 cm, a
za biljke proljeftne sjetve iznaša 6,37 cm. Ako uzmemo u obzir činjenicu
da su biljke jesenske sjetve već do prekida vegetacije bile visoke 2—3
cm, onda razlika prosječnih visina stabljika izmieđu biljaka jesensk e


164