DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Šumsko-pokusna stanica Vinkovci Instituta za šumarska istraživanja
3MR Hrvatske vršila je ovog proljeća (1951) podsadnju na takovim terenima
sa 4—5 godišnjim biljkama graba, klena, bagrema i topole, bez
jesenskog kopanja jama. Unatoč preciznije tehnike sadnje i povoljnih
vremenskih prilika biljke graba su dugo vremena kunjale i izlistale mjesec
dana kasnije nego u prirodnom pomlatku. One su se kasnije razvile, ali
da je bilo sušnije proljeće, propale bi.


Potrebno je postrane izbojke obrezati, da transpiraciona površina u
početku vegetacije bude što manja; stabalca se ne smiju prikraćivati jer
takva ne bi mogla brzo nadvisiti trnje. Na mjestima koja nisu mnogo
zakorovljena, može se umjesto sadnje izvršiti sjetva sjemena navedenih
vrsta, ali pod motiku sasvim plitko sa 10—20 sjemenki u gnijezda.
Međutim i u ovom slučaju bilo bi nužno, da se kopaju plitke jamice u


jesen, kako bi sjeme došlo u rahlu zemlju. Sjetva sjemena ne bi mogla


doći u obzir u starijim sastojinama; u njima bi zbog ranije konačne sječe


trebalo podstojni sloj brže podignuti.


Kako se iz izloženog može zaključiti melioracija degradiranih sastojina
prvog tipa iako je skupa, nije teško izvodiva, jer su ova staništa
povoljna za grab, klen i lipu, a i kvalitet tla na njima je mnogo bolji nego
pod sastojinama navedenog drugog tipa,


U degradiranim šumama jasena i hrasta, koje se nalaze u suhim
depresijama (nizama), situacija je obzirom na podsadnju mnogo teža. Mi
nemamo do sada iskustava u tom pravcu, pa i ne poznajemo vrste koje bi
za tu svrhu bile najpodesnije. U pitanju su tereni koji su pri površini suhi,
ali donji horizonti takvog tla vjerojatno su vlažniji nego pod sastojinania
prvog tipa. Može se to pretpostaviti iz toga, što trnje i grab ne ulaze u
takovu sastojinu. Struktura i sastav tla vjerojatno su nepodesni za grab,
klen i lipu. Potrebno je dakle pokušati podsadnju sa vrstama, koje bi
barem do 20-te godine starosti podnosile ovakove stanišne okolnosti i
polusjenu. Pored toga potrebno je da to budu vrste bržeg rasta, sa
listincem takvog sastava, koji će postepeno popraviti lošu kemijsku
strukturu tla i vratiti mu sposobnost za održavanje šume.


Da li bi u ovu svrhu mogao poslužiti dud, pajasen, bijela topola i
bijela joha, ili možda neka druga vrsta? Radi pomanjkanja iskustava iz
prošlosti, prije izvedenih pokusa ne bih htio iznositi nikakve sugestije,
pa zato ostavljam to pitanje da bude raspravljeno kasnije, a zaključci do
kojih dođemo bit će provjereni tek poslije zezultata naših pokusa na terenu.


Z a g 1 a v a k


Vratiti u proizvodnju 3.500 ha neproduktivnih sastojina u boeutskom
području, znači u toku razdoblja od 15 godina dobiti najmanje 100.000 m*
drvne mase prirasta; znači nadalje osloboditi se odgovornosti pred budućim
pokoljenjima zbog proširenja degradacije. I zato bi svaki šumarski
stručnjak na ovom području trebao taj posao da shvati kao svoju ličnu
obavezu.


Mi se ne bi smjeli zavaravati mogućnostima lakog pošumljavanja tih
površina neposrednom sjetvom žira pod motiku, jer nam taj način ne


159