DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Da bi se tlo regeneriralo, potrebno je vratiti mu bitne komponente,
koje su nužne za opstanak mladih biljaka: povoljnu fizikalnu i kemijsku
strukturu i biološku aktivnost u površinskom sloju- U zatmjenim hrasticima
prije svega je potrebno ukloniti glog. Nikakovom sječom se to ne
može postići. Međutim kad bi to i uspjelo, tlo bi bilo još više izloženo
insolaciji i isušivanju. Da bi se trnje ipak suzbilo uz istovremenu zaštitu
tla, potrebno je podići gušći podstojni sloj, sastavljen iz vrsta koje podnose
takovo tlo i zasjenu. U ovom slučaju mogu te vrste biti: grab, klen i lipa,
u vrlo rijetkim sastojinama i bagrem. Jasno je, da paša mora biti prethodno
posve zabranjena. Listinac navedenih vrsta povoljno bi utjecao na poboljšanje
kemijskog sastava površinskog sloja tla, a svojim korjenovim
sistemom tako podignut podstojni sloj izazvao bi progresivnu aktivizaciju
pedogenetskih procesa. Naročito biološka aktivnost u tlu dobila bi jači
zamah. U svrhu direktne mehaničke obrade tla dozvoliti prije podsadnje
tigon svinja i u slučaju uroda žira, jer takovo naplođenje bez prethodne
regeneracije tla svakako nema budućnosti. Da bi se što prije poboljšali
mikroklimatski faktori u sastojini na toj površini, smatramo da bi vrlo
korisno djelovao gusti pojas topole i bagrema uz rub sastojine, koji bi
svake godine bio nadopunjen jednini novim redom (slojem) nižim po
uzrastu. Djelovanje toga pojasa sastojalo bi se u umanjivanju provjetravanja
sastojine.


Podsađena sastojina morala bi opstojati bar 10 do 15 godina. U toni
razdoblju glog bi pod sklopljenim podstojnim dijelom sastojine nestao.
Tlo bi u toku toga razdoblja postepeno dobivalo izvjesne kvalitete za
buduću šumu. Počelo bi naplodivanje hrastom, koje bi pomagali postepenim
vađenjem podstojnog graba, klena i lipe. Smatramo, da bi naplođenje
potpuno uspjelo u poboljšanim stanišnim uslovima, te bi u povoljnom
času uslijedila sječa nadstojnog i podstojnog dijela sastojine, uz ostavljanje
pojedinih stabala graba, klena i lipe do početka njihovog rađanja sjemenom,
a u svrhu postizavanja mješovite šume.


Navedenom metodom melioracije postigli bi srednji kvalitet stare
sastojine, sa deblima čišćim od grana i boljim sortimentima. Popravljanjem
stanišnih faktora povećali bi prirast stare sastojine kao i opću produktivnost
dotične površine, dobivanjem ogrevnog materijala iz podstojnog
dijela. Osigurali bi prirodno naplodivanje i timle buduću šumu. Glavni
pak uspjeh sastojao bi se u sprečavanju daljnje degradacije.


Podsađnja bi se najlakše izvela u proljeće jačim (4—5 god.) biljkama
graba, klena, lipe i event, bagrema. Potrebne sadnice dobro bi bilo uzgojiti
TI rasadnicima, jer je vađenje jačeg prirodnog pomlatka tih vrsta skuplje
od uzgoja u rasadniku, a daje lošije rezultate iza sadnje.


Prigodom sadnje napose treba paziti na kopanje jama, jer u zbijenom
tlu, kakovo je ovdje, uspjeh najviše ovisi o kvaliteti obrade jame. U maloj
fami sa nedovoljno razrahljenim tlom jače biljke većinom propadaju —
naročtio grabove. Zato bi na površinama naročito na onim koje nisu mnogo
zatrnjene, trebalo jamice kopati u jesen za proljetnu sadnju. Izbačena
zemlja bi preko zime promrzla a također i rubovi jame, te bi se sadnja u
takove jamice mogla obavljati veoma lako i brzo i sa sigurnijim uspjehom.


/58