DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 22     <-- 22 -->        PDF

raciju u vrijeme latence gubara te je započelo masovno prirodno prorjedivanje
sušenjem. Da je ranije započeto sistematsko prorjeđivanje razmicanjem
krošanja, masovnog sušenja vjerojatno ne bi bilo. Ali uobičajena
niska proreda, još je više pogoršala stanje sastojina, jer su uklanjanjem
podstojnog sloja uglavnom skiofilnih vrsta, fizikalno-kemijski procesi u
tlu (naročito humifikacija) dobili drugi smjer. Pojačanim provjetravanjem,
naročito rubnih dijelova sastojine, izmijenjena je smjesa zraka .. sastojim
smanjenjem postotka C02, počelo je također isušivanje površinskog sloja
u tlu, a time i proces, zbog kojeg se razvio problem koji je predmet ovog
izlaganja. Gotovo sve šume bivše Brodske imovne opčine primjer su za
ilustraciju utjecaja niske prorede na daljnji razvoj hrastovih sastojina.
Masovnog sušenja bilo je samo u hrasticima bez podstojnog sloja. I danas
imamo u bosutskomi području mlađih šuma, koje nisu njegovane i koje su
preguste, ali do danas nisu degradirane. Ne mislimo time reći, da ih nije
potrebno prorijedivati. Naprotiv, mi ih, ttiaročito obzirom na sadašnje
okolnosti, moramo prorijedivati, da im pomognemo u očuvanju vitalnosti
i sposobnosti i da se tako razviju u kvalitetne sastojine. Ali želimo istaknuti
to, da je sačuvan podstojni sloj u njima održao pravilan tok fizikalnokemijskih
procesa u tlu, a time i njihovu sadašnju strukturu.


Fiziološka degradacija i njene posljedice


Kako je ranije prikazano, u degradiranim sastojinama obrast je sveden
na 0,5—0,3, a negdje i na pojedinačna stabla. Umatoč obilnog osvjetljenja
i dovoljne zrelosti preostalih stabala, pomlatka na tim površinama nema,
bar ne toliko i u takvom obliku, da bi mogao stvarati nove sastojine.
Umjesto kvalitativnih sastojina bujno tu rastu trnje i drugi korov, pa su te
površine primamljiv obiekt za pašu, a taj biotski faktor je naročiti stimulans
za destrukciju tla. Pomladak koji event, niče, ne može dugo vremena
da se održi u stanišnim uslovima, koji ovdje vladaju. Tlo nema
potrebnog poroziteta; humifikaciia u površinskom sloju tla, zbog insolacije
i prejakog provjetravanja (isušivanja), nepravilno se razvija i ne
ostavlja u tlu dovoljnu količinu razrađenih spojeva potrebnih mladoj
biljci. Zbog zbijanja, preiakog osvjetljenja i isušivanja tla, mikroorganizmi
iščezavaju, a time tlo gubi još jednu važnu komponentu, nužnu u daljnjem
razvoju preostalih stabala i pomlatka. Destrukcija se sve oštrije ispoljava
u neprestanom smanjivanju obrasta, što opet pospješuje pogoršanje stanišnih
faktora. Asimilacioni aparat sastojine spušta se prema tlu u obliku
izbijanja živica na deblima, uz istovremeno sušen´e vrhova krošanja.
Fiziološki procesi u stablima su, kako se može okularno ocijeniti, poremećeni
toiliko, da bez intervencije ne možemo očekivati oporavljanje.
Ali isto tako ne bi se smjeli zavaravati mogućnošću prirodnog pomlađenja
stavljanjem sastojine u predzabranu i čekanjem. Preostala stabla često
predstavljaju samo kostur nekadašnje šume, a nikako sjemenjake za rađanje
nove! Ne tvrdimo da je njihovo sjeme sterilno, ili da čak u svojoj
klici nema i pozitivnih osobina roditelja koji su najuspješnije izdržali izmijenjene
životne uslove, ali razviti se u mladu biljku može samo sjeme koje
je zasijano u tlo povoljnih kvaliteta. To se međutim ne može dogoditi pod


156