DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Ing. Đuro Babogredac (Vinkovci)
MELIORACIJA DEGRADIRANIH SASTOJINA U BOSUTSKOM


PODRUČJU


U nizinskim šumama bosutskog" područja ima danas mnogo sastojina,
koje se dijelom ili posve nalaze u fazi fiziološke degradacije. Pod
pojmom fiziološka degradacija sastojine smatrat ćemo ovdje takav proces,
koji postepeno umanjuje obrast, produktivnost, kvalitetnu vrijednost; i
opću vitalnost sastojine. U vezi s tim procesom primjetljivo slabi normalna
fiziološka aktivnost sastojine nad tlom i u tlu te se narušava opća
ravnoteža u kompleksu fizikalnih, kemijskih i bioloških faktora staništa.
Takvo stanište postaje dakle sve nepovoljnije za biljnu asocijaciju hrasta,
a degradirane sastojine za progresivan razvitak pedogenetskih procesa
i regeneraciju šume pa prema tome i za budući šumsko-gospodarski objekt.


Pretpostavljamo, da je u većini tih sastojina regres nastao u tlu
izmjenom jedne ili više komponenata njegove kvalitete, a to je nepovoljno
utjecalo na daljnji razvitak dotične sastojine. Destrukcija je naime započela
utjecajem loše strukture sastojina na tlo (naglo isušivanje, »zamorenost
« tla obzirom na forsiranje hrasta, isti sastav listinca odnosno
humusa u toku dužeg razdoblja).


No pretpostavljamo također, da destrukcija nije morala uvijek imati
ishodište u tlu nego i izvan njega, u slučaju elementarnih nepogoda, kalamiteta
i zahvata čovjeka. Međutim, daljnji tok regresa bio je isti.


Sve takove sastojine mogli bismo obzirom na strukturu i stanišne razlike
svrstati u dva glavna tipa: a) čiste hrastove sastojine iznad 40 godina
starosti, obrasta 0,5—0,3, više ili manje zatrnjene glogom, divljom ružom,
rjeđe crnim trnom; i b) sastojine hrasta, jasena i brijesta »nizama« (plićim
depresijama) istog obrasta i starosti, zakorovljene uglavnom kupinom i
svibovinom, a glogom i crnim trnom gotovo> nigdje. — Primjeri prvog tipa
nalaze se u predjelima: Muško Ostrvo, Zapadna Kusara, Grabarje, Lovakovica,
Vrapčana, Banov Dol, Dubovica i drugdje, a ima ih i gotovo u
svima ostalim predjelima na nešto manjim površinama. Sastojine ovog tipa
obuhvata ju većinom čitave srezove i dosižu površinu prema našoj ocjeni,
ukupno oko 2.500 ha. Drugi tip je ograničen uglavnom na depresiju (niže)
na čitavom^odručju i to naročito one sastojine, u kojima je u mlađoj dobi
bilo i brijesta, koji je zbog sušenja iščezao ili iščezava. Ovaj drugi tip
za.prema ukupno oko 1,000 ha površine; budući da je ovisan o reljefu
zemljišta, ne prelazi nigdje površinu jednog odjela (oko 50 ha).


U sastojinama prvog i drugog tipa sklop je jako isprekidan; zato je
utjecaj svijetla na tlo intezivan. Krošnje preostalih stabala imaju mali
volumen, gotovo isti kao prije progaljivanja, bez primjetne tendencije proširivanja
i sklapanja. Debla su obrasla većim živićima, naročito na hrastu,
a djelomično i na jasenu; zato je kvalitativni prirast negativan. Unatoč
obilnog prostora i svijetla, kvantitetni prirast stabala je veoma malen, a
njegova procentualna vrijed_nost je siguran pokazatelj fiziološkog stanja
sastojine. Pokusna stanica Instituta za šumarska istraživanja NR Hrvatske
u Vinkovcima raspolaže podacima prirasta s pokusnih ploha, koje su

/53