DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 17     <-- 17 -->        PDF

.... ..... ........., ... ........ . ..... ........ Oniiitii ..... . ......
.... . ...... . ......... ........... ......... .......... .. ..
...... . ..... ....... ......... ......... ......, ... . ....... ....
..... ......... ... ...... ......, ..... .......... .. .......... ........
........... ........., no .... ..........!, ... .. ....... .. .. ......
........ ...... ....., .... .... .. ............ ...... . ..........! ..
´ .......... ..... . ............ ......... .. .. .... ...... .............
..... .... .. .... ciaiM» ........ .......... ... ....... ......, a
......>. ipataa, ........ ......... ...... ........., ......... .....,
......, ...... ....., ............. ...., ... . ....... .... .. .......
.... ........ . . ..... ......... ......... . .......... .... .. ......
. ........ ....... ... ........... ..... Kao ....... .............. ......
. ............ ..... ..........! .. .... .. ...... ........ . .... ..
...... ..... .... ......, a .... .. . ....... ........ ..... ...., .....


..... ....... ...... ..... .... .. ....... . ..... . .... . ...... lamoo
..... .......... ........ . ......... . .... .. ........ ..... ......
..............
..... .. ..... . ........ ...... .... ... ...... .... .. ..... ..
......... ......... . ... ...... ......... ......... ......... ..........,
.. .. .>..... ..... ...>. . ..........., ... . .......... .... .......
..... no ...... . ........ ......... ....... . ......... ........ ....,
....... no ........... ........ . ....... .......! .. ....... .... ......
........ ....... .... ........., .......... . ........ .... ...... ..
....... . ...... .......... ......... ........ .... ioy ........ ... ..
........ no ..|...... ..........., a ..... ...... ....... ... ........
.. ...... ........ .... je, .. ...... ......... ......., . ..... ......
... ......... .... ........ ......... . ......... ... ......... .......
......., .......... .. . ....... ...... ......... npiainyMa, a . ..... ............
......... ......... ......... .......... .... ...., . .........
.. ........... ..............!, ....... ....... yupateawiai .. ..........,
.......... .. . .... .......... ........ ........ . .. .. ......
..... .. ....... . ...... .)........,. ......... ......... ..... je ... ........,
.......... . ...... ... ....... ..1.,..., ..... ...... .........
........, . 19 ..... . ..... ....... ......... . ....... ........ ..
OKO 4.120 ......., a . .... je ... .. ... .... .^..... ....... ......... ..
......... ................. ...........; ........ .. ... 10.000 .......
.......... je .. ............, a .........! .. ... 37.250 .......
........ je . ......... .. ....... ........ .. ........... .. .. .. . ....
.. .......... .. .......... ........ .... ..........., ...............
. ............. ......... .......... .. HHTeipeoatHTini . ..... ...... ....,
na . ...... ........ ...... ........., »..., ....... ma ...... .......
........, ....., ....... .... .. . .... .......... n .... je ......... .......,
..... ....... ... ........ ...... .......... ........ . .... .......^....
...... .......... .......... . ............


. ..... .......... . ........... ........... .. ... .. ...... .......
............., ......... je ...... .... ...... . ....., .... ...... . ........ ........
.....; ......... je ........ . ........., ..... ......, ........... . ..., ....>.
. iKiiKno .....>.... ....., ......, ...... ......, «|........ ..... . ...... ...........
......... je .. ........... ........ ...... .......... He .»........ .. ...... .....
....... . .....>..>. ......., ....., ....., ........, ...... . ... ......... je ......


151