DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 13     <-- 13 -->        PDF

slilo idejno i praktički svoj izokcionizaim, svoj apstraktni cilj »najveće
vrijednosti« liberalističkog kapitalizma; da li se uputilo pravcem socijalističke
proširene reprodukcije u šumarstvu, t. ji. da li je uopće postalo
socijalističko šumarstvo. Težište toga jest nesumnjivo u proizvodnji materijalnih
upotrebnih vrijednosti onakvih kvaliteta i kvalitelta koje će zado>voljavatii
društvene potrebe promatrane razvojno. Financijski rezultat
nije težište djelovanja šumara. Gn može biti u najboljem slučaju, i to još
-za sada, dok postoje robno-novčaini odnosi, samo prateća pojava, ali ni


kako ne i cilj djelovanja.


LITERATURA:


1. D .. M a r i n o v li ć : Ekonomika šumarstva, sikripta
"2. D r. Mariinović: Šum.-pmv. geografija
3. D r. M&rković : Ekon. polit, kapital, zemalja, predavanja
4. D r. Brodbeck: Das holz ijp Europa
5. Grottiani: Holz
6. D .. J. K . s 11 e . : Wilrtschaftslehre des Forstwesens
7. P. C h a n id e : A lai scandaleuse poltique economdque du bois (La Foret Francaise.
janvier 1952. No 165)
"8. Informativni priručnik br. 8.
´9. Report by H. M. Forestry Coimimissiioners: Post-wair Forest policy (poi jednom


prevedenom izvatku).


THE ORIENTATION OF FORESTRY IN WORLD AND IN FPR YUGOSLAVIA


The author* in this article points out the difficulties, and also the needs of the
-orientation, not only of timber industry towards forestry, but still more of forestry
towards the common tendency of modern timber industry development. The author


deduces the common tendencies frorni the structure of the world timber products


consumption! on one side, and from the measures in forestry policy of different


countries on the other". From the comparison of the structure of annual yield _ in
FPR Yugoslavia with the structure ol timber consumption in such a country which
goes to industrialization, the author draws the conclusions of what should be the
orientation of forestry iffl FPR Yugoslavia.


..... .. ..... (.......):


...... . ....... ......... ....... PE3EPBATA


..... ......... . ............ ......... .... .. ..... .... ..


..... ... ....... ........ ..... ...... .. ........, .. ...... .......,
. ...... foe . .... .... 1...., ........ je .. .. . ..... ........ .......
...., a ....... . ...... .... ........., ....... .. ....... ..... .............
.. ... ... foe .. .......1. ....... ........, Kioje foe .. ....... ...
....... ...... . ©a .... .. ... .......... .... .. .......... ...........
.. ....... ......, .... .. ......... .. ........... .............., ........
... ........ . ............ ..> ........ ........, ......... .. ....
. . . . ip . a . . . ... ..... ...... ......, ........, ........ . .........
.......
......... .. .. ............ ´...» .... ......... ....... .... ...
.... ......! ........, .... ..... ...... ...... . ...1.... ........, ... .
<.. ........ .. .. ....... ...... .... ......., ..®...... ......... ..


//7
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 14     <-- 14 -->        PDF

/


........ .... ..... . .... ......... ........, .......... . .........&.
..... ...... ..... ......... ........... ........... .. .. ...... ......
........ ....... ......... . ........ ... ......... ....... ...... .. ...
. .. ... ......., ... ......... ... ...... ..... . ....... ...........
..... ....... .... ...... .. ............ ......... . .. .............
........ ............. .......... ......... ....... ......., ..... ........
.. ....... ......^........ . .........-.......... ....... .... ..
...... ..... .. ........>. .......... ........ ...... . ........... ........
.... .... ......... ............ .....|.[........ ......... ............,
. ...... je ...... .......... ...... . ......., ....... ..........
......... ............ . ......... ..... ......... ......... je ........
.. .. .. ........ ........ .... ..... ..... . ....... ........ ......^.
.. .>..


. ......... ......., ... ......... ......... . ............ ......*
......... ........... ... ....... ....... ....... ...... .... ..... ....
..... iiiyMapioTBOM ......... ....... ......... .... ......... ......
...... ..... . ....... ........ ......, ......... .... ......... ........
.... ...... .. ........ . ......... .... ... ........ .......,
... . .......... .......... ...... . ....... .... ........ . .......
...... ..... .......... ....... . .. ... ....... CaiMio .. .... .........
.... ...... .......... ........ ...... ......-.... .. .. ......... ....
.. .. ..... ..... ........


Jam ..... je ....., .. ........ ....... ..... ........... je ... .......
........... ... ........ ...|. .. ..... ...... ..... ...., ........
...., .. je ..... ». . . ..... .., ........... ...., .... .. je upet.....
... ......, ... ........ ..... ...... .... . ....... .... je .........,
.. ... ............ ..... ........... ...... ....... ......, .........,
..... . »........... .... — .. .. ........ ......., . ...... .......,
......... .. « ........ .....« (4).


....... je .. je ...... . ......... .... ... ..... ......... . ......
..... .......... ......... ......... . .......... ....... ......
...... ... ...... ........ .... ......... je ......., ......... ........1..
...... ..... ..... . ..... ...... ......... ....... Mefeyniw, .... ........
......... ........ ..... ............. ........, ».... ...., .............
.. . ......... . ........., ......., ......., ..., HajicpaJie ......,
. ....... ..... ... ... .... — ..... ...., ........... .... . ........
... ........ — .... ... ........ .......... Kioje ........ ........
..... .....«. .... ... ........., .. ..... ...... .........!, .........«.
..... ....... ....... .. ..... ... ...... .. ..... ...... ......... ...........
.. .... ..«. ......., ........... ......... .......... .... .......
...... .... . ......., ......... ........... ...... ... ...... .......
...... . ....... .......... ..>.. ..... ......>.. ....... ... ..... .......
...... .. ........ ...... yoirrirre, a, ..... ...., . .. .......... ..........
Oicmai ...., .... .........«. <^...... .... ..... .... ........ ..........
.. .......... ........... ......., a .. ..... .. .......... ... ............
......... ..........


........ ....1....., a ..1...... ........1.. ............. ...... .
...... ....., . ....... .... .. ....... .. .....1..«.. ........ ...... ...
............., ... ......... ......... ......... . .......... ...... . ..


/


148
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 15     <-- 15 -->        PDF

... ....... . ......... ....... .. ........ ...... ..... .........
".)....».... ........ ......, .... .. ..... ..... ...... ......-.........
...... ............ .. . .... ....... ...... ........!, .... je ........
... ...... myirapia ........., ... . ...... ............ .....-........
... ..., .... .. . ........ ..... . ....... .......... ...... .... .........
......., ... ... ..... ...... .. .. ..... . .. .......... ..... ..
....... ........ ..... .......... . ......-.............


.. ..... ......... ........., .. je .. .......... ........1.». .....
......., a ........ .. ... .. ........ . ...... ..... ...., .. .......>.
..... ............., ... . ........ ...... ........ . ...... ........,
.. «... .. ....... ....1..*.., ......... ........ ..... .......1.. .........
....... . a ni . ......., . a . . . ...., Kiao . ......... .........
..... ......


».... .......... ......... ...... . ..... ... ...... ..... .. ....., ... je .
....... . ......., . ....... ......... ..... ......., na . ... .... ..... .......
«..... ........ .....>.. . ..... ...., ...... ........... ............., .......
.. ..... ... ...... ....... . ....... ....... ...., ....... ..... .... .... ........
. ............. ....... . ..... je .. ......... . ........ ..... ...., ... ......^
.... .. . ... .........., . .... ......., ........ .. ......... ......... ............,
.... ..... ......... ........ ... ...... ......... .......... ..............
Te ..........., .... ......... ....... . ......... .... ......., .... . .... .......
......... ..... .... . ......., ..... .. ......., . .. .. ... .......... .. .. .......
..... ... .......... ........ . ..... ...... .. .. ......... .. ..... ............
....... ..... ..... ...., .... .... .... . ....... ........ ... ...., ........
....... . ......... ....... ...... . .......... ........ ... . ....... ..........
<:...>....... ..... . .... .. .. ........ ........... ...... . ........ ..... ....
..... ......... ........ . ........ ........, .... ...... ....... ..... .. ....«
....... ........ ........ ......... . ..... ......« (3).


..... .... .......... .... ....... 1... ......., a ...., ... ...
...., .... ....... ....!....., .. je .. ........ .......... .. ..... . .. ........
..... ...., .. .. .. ....... ...... . .......... ............«
......... ... ......., ........^..... ......... ....... ......... .... .«..
je .. ....... ....! ......, .... ..... ....1..... ..... .... . ........, ..........
........ .. ..... ........ ..... ........ ...... . ........ ......
....... ....., ..... .... « ... ........ . ........ ..... .......; ..


*´......... ....... ....... .... ...... ...... .........!, ......... ......
...... .... . ........ ...... (......... ..... ......


.. .. <... ... .10(... .. .. ........, Miopia .. .. ...... ....... ......
...... .........., ............ .......... . ........, ........ .........:
. ..........; ........... .. ...... Bipnmrrat ... ......., Kiao . .... .........
........... . ........ . ............ ... .;... .... . .. ............ ........,
.......... ....... ....... ..........., ..1...:...1... .............
....... . ....... ........, ............. . ............... .....


... ... .......... ........ je ....... ....... . ........... ...
........, ..... ... ..... ....... .........1, ......... .. ........ . ..........
.. ...... ............. . ........ ......... .....1... .......,
... .... ..... .. .... . ...... (..... .......... . ........1... .......
..... ..... ...., ... ......... ..... .. ..... ..^.... ... .........
«........., . ...... je ........ ... je ...... .... «....... ........
....... ......., ... ., ........., ... .... ...... ......... .. ...... ...


149
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 16     <-- 16 -->        PDF

........, .. ...... .. ....... ....... .... ....... .... . ...... .........


......-............. .......


.... .. .. ..... »......... ....., ...... ........., ... .........
...... .......... ...... ......., ....... ...... ´.........., .. ...> ..
....... .......... .... ... ......... ....... . ......«.. ............
........., ... . .. .......... ..... ....., .........." ....... ..........
.. .... ....... .......... To ....... .. ...... .... . .... ...«..
....... ......... ... .......


.... .......... ...... ....., .... .. ........ ... ......... .........
........ ......... . ...> ....... ........ ..... .. ...... ........,
......... . ...... ........ ........(..^ ....... ....... ...... . ......
........... ....... .... .. . .......... ......... ....... ... ....
......


........... ......>.. ......... ......... ...... ....... ..... .. . ...... .......,
a ........ .... ........ ......... ....... . ...... .. ......... .......
....... ........... .......... ..... .. ......, . ...... .... ....... ..........
...... . ....... .......... ........ ......., .......... .......... .... .... . ........
......., ... .. ».. . . ........ ........... ...... ... ... ........ ........,


— .... .. — ...... ....... ...... .. ....... .... .... .... ..... .... ... ........
...... — ........ ..... ........... ... no ....... .... ......... ......... .....
... ......... .......... . ...... ......, ....... .. .......... . .......... .. ...
...... .... .... .. ....... ......... ......... ......., .... ........ ..... .......
....... . ..« (5).
HasKauroct, .... ......... ..... ........ .... ....»., .... .. ...... ..
.......... .......... .... ....... ......... ma ........ ..........
... ... .. ........ ..... ..........., .....? .. . ... ... ..... ..... ...
...... .... . .... .. .. ......... .........»..,.. ... .... ........ .
.... .... ... ....... ..... ........ ......... .... ....» .. . . ..... .....
....... ........... ..... .... ..!. ......, . ......, ........ ..>
...., .... ..... ........ ....., .... .. ....... ....... ..... . .......
...... .........., .......... ......!, ............ .... ...... .... Me.....,
... ........ ........, ...... . ...... ....(1..;. .......... ......


(........), .... ... ...... .... ..... ..... .............´ . ... ..... join
.... .. ...... ....... ........ ..... .......... ....., ... .. ........
....., na, ..... ...., . .. ......... [......... ....... ........


. ..... ..... ...... . ..... ;.. ......... .». .... ... ..... .......
......... .. .... no ..... ......... .. ...... ..... . ........ ........
........., ... je, ....... ..... ........ .. ........ ..... ...... ... ........
........., .. ..... . ....... ........... .. ...... ..........
........, .............. . np« ........... ........ ......, ........ ..
.. .. ....... ........... ....... . .. .... ...... ........., ....
....., .. ....... ...... ... ......... .... ...... .......... .... ....
..... ... ......-...... ........ ........ ........, ... .... ...., ... .
........ .......... ....... .... .. .. .........., ..... ......... ........
. . ...... .... je ............, ..... ... ....., .........!, na . .
............ ...... . .. ......... .... .... .. ....... je . .......1.. .
........ ... ........ . ............ .... ........... ....... . ...... .>..........
......... ...........


. ......... ........ ....... KapiaKTeipa ....... ....... . ..........
iiapKOBii. ........ ... .... .......... .... ... ...». ...... .... ... . ..


150
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 17     <-- 17 -->        PDF

.... ..... ........., ... ........ . ..... ........ Oniiitii ..... . ......
.... . ...... . ......... ........... ......... .......... .. ..
...... . ..... ....... ......... ......... ......, ... . ....... ....
..... ......... ... ...... ......, ..... .......... .. .......... ........
........... ........., no .... ..........!, ... .. ....... .. .. ......
........ ...... ....., .... .... .. ............ ...... . ..........! ..
´ .......... ..... . ............ ......... .. .. .... ...... .............
..... .... .. .... ciaiM» ........ .......... ... ....... ......, a
......>. ipataa, ........ ......... ...... ........., ......... .....,
......, ...... ....., ............. ...., ... . ....... .... .. .......
.... ........ . . ..... ......... ......... . .......... .... .. ......
. ........ ....... ... ........... ..... Kao ....... .............. ......
. ............ ..... ..........! .. .... .. ...... ........ . .... ..
...... ..... .... ......, a .... .. . ....... ........ ..... ...., .....


..... ....... ...... ..... .... .. ....... . ..... . .... . ...... lamoo
..... .......... ........ . ......... . .... .. ........ ..... ......
..............
..... .. ..... . ........ ...... .... ... ...... .... .. ..... ..
......... ......... . ... ...... ......... ......... ......... ..........,
.. .. .>..... ..... ...>. . ..........., ... . .......... .... .......
..... no ...... . ........ ......... ....... . ......... ........ ....,
....... no ........... ........ . ....... .......! .. ....... .... ......
........ ....... .... ........., .......... . ........ .... ...... ..
....... . ...... .......... ......... ........ .... ioy ........ ... ..
........ no ..|...... ..........., a ..... ...... ....... ... ........
.. ...... ........ .... je, .. ...... ......... ......., . ..... ......
... ......... .... ........ ......... . ......... ... ......... .......
......., .......... .. . ....... ...... ......... npiainyMa, a . ..... ............
......... ......... ......... .......... .... ...., . .........
.. ........... ..............!, ....... ....... yupateawiai .. ..........,
.......... .. . .... .......... ........ ........ . .. .. ......
..... .. ....... . ...... .)........,. ......... ......... ..... je ... ........,
.......... . ...... ... ....... ..1.,..., ..... ...... .........
........, . 19 ..... . ..... ....... ......... . ....... ........ ..
OKO 4.120 ......., a . .... je ... .. ... .... .^..... ....... ......... ..
......... ................. ...........; ........ .. ... 10.000 .......
.......... je .. ............, a .........! .. ... 37.250 .......
........ je . ......... .. ....... ........ .. ........... .. .. .. . ....
.. .......... .. .......... ........ .... ..........., ...............
. ............. ......... .......... .. HHTeipeoatHTini . ..... ...... ....,
na . ...... ........ ...... ........., »..., ....... ma ...... .......
........, ....., ....... .... .. . .... .......... n .... je ......... .......,
..... ....... ... ........ ...... .......... ........ . .... .......^....
...... .......... .......... . ............


. ..... .......... . ........... ........... .. ... .. ...... .......
............., ......... je ...... .... ...... . ....., .... ...... . ........ ........
.....; ......... je ........ . ........., ..... ......, ........... . ..., ....>.
. iKiiKno .....>.... ....., ......, ...... ......, «|........ ..... . ...... ...........
......... je .. ........... ........ ...... .......... He .»........ .. ...... .....
....... . .....>..>. ......., ....., ....., ........, ...... . ... ......... je ......


151
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 18     <-- 18 -->        PDF

....... ..........., ... . ... ..... ....... ... ........... ....... ...... je .. ....
.......... ........ ..... ..., ....... ... .......... .... ..... ........, .....
. ......... Ma .... .. .... ...... ...., .. ...... .... . .... ....... ...........
. .... no ........ ...... .. ....... . ...... .......... ......... ........, .....
..... ........ ...... .......... .... .... .. .. .... ..... .. ...... .........
...... ......... . ...... ... . ........ ....... ........, . ........... je .. .......
. ....... ..„ ... ... ..... ..... .. ... .. .. . ........... . ... je ...... .....
.... ........ ........ . ........ ... ....... ........ .... . ...... ......... .
...... . .. .. ........... . .........>.. ... ......., ... . ......... ........ ......
.. ........ ...... ........, ........ ... ......... ........... .... .... ........
......... . .... ... . ..... ........ ...... .. .........


.......... .... ..... ......... ©.... ......... . ..... . ..... ...
. ..>.
.. ......, .. .......... ...... ..... .. .... .. ... ............, ...."
...... ......... ....... ... ...... .. ....... ........... ..... ..........
...... sa ....... . ...... .........>. .......... ........ ..., .....
je ........ 26 ....... ......;, .. ..... je .... .... ... ........... .
.;«..... ............. .... . ...... .........


... ma ............ . ......... ........... ......... .... ... ....
.. ........ . ....^.. ...... ....... ........... ...... ... .. ........ ...
.... ....., a . ...... .......... .. .... . ....... ......... .... ...
...... joui . ....... ....... ....... .. .................. ..... .....
. ... .... ....... aai ......., .. ...... . ..... ...... ......... ..........
.......... ......... .......... ....>. . ..... .......jasna .. ......
.......... .... .........., a . ..... ....... ........... ..........
...1......, ...........(... ......... ..(...€.... . ...... ....... .. ...^...
.... .. . ..... ..... ...... .. ... ......, .... . .... ........... .. .., .
........., ....... ... ...... . ............. .cfraifce .... ... ......., .......
...., .... .., ... ........., ...... .. ... ..../. ...... ....... ......
je . ......... . .......... ........ ......... .... ..... . ....1.... .....,
a micsoiBo ..1.1.!.... . ....... .......... ..... ........ . ......^....
.... . ..... ........ ..... ........... .... ....^. . ........^.. .... ....
.. ...... ........., ... ...... ........ ............ . ...... lie ..
..........., ........... ... .......... ......... ......... .... .........
........ .... ... ......... ......., ....;.... ..... ........ ..... . .........
.. . .. . ... ........ .......... ........ .... .......... . ........
-.... .. .. .... . .......... .. ........... ........ . ..............
..(.... ....>.. no ...... ..... . ........1.., a .. .. .... ....... .......
.. ........


..........


1. ..., ......: .... ........ »....... .....«, .... V. ... 2—3. ........, 1951
....
2. ........., ... ......: .. ........ ........ ......... ..... ... .... »....
*-......... ....... .. .. ......«. ......., 1950 ....
3. ........., ... ......: ......... . »........ ......... ......... ............
. ........«, .. 1. ......., 1950 ....
4. ........, ., . : ..... ..........., ........., 1939 ...
5. Frolich, . : Les ensignement de la floret vierge. »Schweiz. Zeitschrift fiir Foretwesen
«, 1947.
6. ..... J.: ......... ...... ....... »........ ....«, ... 72, .., 4. ......,
1948 ....
7. ....., .. .....: ...... ......... . ......, ».........«, ..., IV, ... 1. .......,
1951 ....
152