DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1952 str. 11     <-- 11 -->        PDF

povede briga, da rudnici budu snabdjeveni punim količinama jeftinog i


kvalitetnog rudnoig drveta. Za ovu proizvodnju postoje prirodni uvjeti, a


i tereni na izbor.


Rastu također naše potrebe na elefktrovodnim stupovima. Naša siro-vinska
baza tih sortimenata nema dovoljno. Treba pažljivo odvojiti četinjaste
sastojine za ovu proizvodnju, da se ne upropasti struktoxra ostalih
naših čet. pribornih šuma.


Celulozno dtrvo se u svijetu proizvodi većinom iz četinjara radi odgovarajuće
dužine celul. vlakanaca. Osim četinjara dolaze u obzir topole,
a za proizvodnju tekstilnih vlakanaca (Zellwolle) i bukva.


U proizvodnji papira je FNRJ na jednom od zadnjih mjesta u Evropi.
Razvoj indusitrije i izgradnja socijalizma tiraži u prvom redu da se poveća
proizvodnja celuloze. Alko želimo da sa 3,5 kg papira dođemo kroz 10
godina barem na nivo od 20 kg po stanovniku (u Engleskoj se troši 37
kg. a u Americi 10 5kg po stanovniku!) moramo povisiti proizvodnju ceiuloznog
drveta na oko 1,400.000 m3. Ovu količinu godišnje ne mogu ni
izdaleka osigurati naši četinjari. Ovdje uopće ne preostaje ništa drugo,
nego da se hitno prede na svim mogućim terenima na uzgoj topola. Uzgof
topola u svim oblicima uzgoja, od sastojina, pa pojedinih grupa u sastojanama
do drvoreda uz potoke i rubove šuma. Ne moraju to biti svagdje
kanadske topole, može to biti i naša domaća crna ´topola, koja treba da
popuni sve praznine podizolatskih šumskih terenskih depresija. Ovim
putem istodobno rješavamo i pitanje šel trupaca i pitanje (trupaca za šibice.


Ostaje još ogrevno drvo. Te potrebe su znatne, ali one imaju donekle
perspektivu smanjenja uslijed razvijanja rudarske djelatnosti. Međutim
treba imati u vidu, da se u Njemačkoj, koja se dosta služi ugljenom ipak
troši po glavi 0,45 m3. Kod nas je sadašnja potrošnja oko 0,73 m3 po glavi.
Taj prelaz na ugalj ići će postepeno, uz razvoj cijiele privrede, u gradu
brže nego na selu. Svakako se s ovim sorjimentom još dugo mora računati.
Čim bude kod nas dovoljno ugljena šumsko-privredna politika morat


će djelovati povišenjem cijena ogrevnom drvetu, da se ubrza prelaz na
ugalj.


Orijentaciju za drvnu industriju, već u okviru rečenog, nije teško
odrediti. Ta orijentacija ima kod nas uglavnom tri aspekta. Prvo zadovoljiti
unutrašnje potrebe na raznim proizvodima. Ovdje manjie mislim na
potrebe koje se podmiruju većinom pilamskotm preradom, kao što su građevinarstvo,
možda brodogradnja pa proizvodnja vagona i si., nego više
na finalnu proizvodnju, gdje će rasti potrebe na pokućstvu, zatim drvnoj
ambalaži radi sve većeg unutrašnjeg, a i vanjskog robnog prometa, a na*
ročito na kemijsku preradu za proizvodnfu papira i tekstilija.


Drugi je aspekt orijentacije na racionalno korištenje drvnih otpadaka
koji kod nas iznose enormne količine.
Treći je aspekt razvijati kemijsku proizvodnju za inostrana tržišta,


specijalno tekstilnih vlakna (Zellwolle), gdje ćemo lakoćom konkurirati
onim zemljama koje su razvile takvu proizvodnju na bazi inostranih, pa
i naših sirovina. Ovaj aspekt je vezan uz činjenicu postojanja jake bukove
sirovinsice baze.


U užem šumarstvu, uz šumsko tlo i prirodne uvjete, pojavljuje se kao
osnovni i rukovodilac i proizvađač još šumarski stručnjak u određenim


145