DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— Jedan stručnjak (ime nije najavljeno) za pitanje racionalnoga korištenje
drveta, naročito u pogledu iskorištavanja otpadaka! drveta.
Navedeni stručnjaci i po liniji šumarstva i po liniji drvne industrije provest


će u mašoj zemlji 2—3 mjeseca, te su u tu svrhu, a na traženje Savjeta za poljopri


vredn i šumarstvo FNRJ, Glavna uprava za šumarstvo i Glavna direkcija za drvnu


industriju, putem Šumarskog društva NR Hrvatske, razradili program boravka i rada


stranih stručnjaka za našu Republiku.


Približavanje stranih stručnjaka našim stručnjacima, izmjena stručnih iskustava
i naučni kontakt — svakako će vrlo mnogo pridonijeti za unapređenje naše struke,
a stranim stručnjacima dati prilike da vide i napredak u našoj struci j, da upoznaju
iriostranstvo1 sa našim naporima i uspjesima. V. S.


ING OSKAR AGIĆ


Vinkovci su oiko 75 godina bili jedan od naših najvažnijih šumarskih centara.
Tu su postojale dvije vel´ilke šumarske ustanove, koje su obuhvaćale najveći dio slavonskih
šuma: direkcija državnih šuma i gospodarstveni ured odnosno* direkcija šuma
Brodske imovne općine. U tom centru radilo je mnogo šumara. Jedan od njih je i
Ing. Oskar Agić, koji je umro u Vinkovcima 26. IX. 1951. u 82 godini


. Ing. Oskar Agić rođen je 12. XII. 1869 u Varaždinu. Šumarske nauke svršio je
na Visokoj školi za kulturu tla u Beču. U službu je stupioj 1893. kod gospodarstvenog
ureda Brodske imovne općine u Vinkovcima, gdje je, radio u taiksackmom odsjeku do
1907, Zatim je do 1918. bio upravitelj šumarije iste imovne općine u Podvinju. Za
to vrijeme vršio je u prekidima od 3 mjeseca i dužnost nastavnike na Lufiarskoj
invalidskoj školi u Zagrebu. Iz Podvinj-a premješten je natrag u Vinkovce u taksaciomi
odsjek Brodske imovne općine. 1920. postavljen je za ravnatelja Luigarske škole u
Vinkovcima, na kom je položaju bio do 1925., kada je radi slabog v da umiirovljen.


Dok je rad kroz dugi niz godina nai jednom gospodarskom objektu slabio akivnu
i inicijativnu djelatnost kod dosta njegovih drugova, dotle je Agić za cijeloga života
bio neprestano aktivan i inicijativan. Svoju aktivnost usredotočio je uglavnom na
dva pitanja: na gospodarsku politiku Brodske imovne općine i na odgoj lugarskog
osoblja.


134