DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 47     <-- 47 -->        PDF

PRVI KONGRES JUGOSLAVIJE


12. IV, 1952 god. održan je u Zagrebu sastanak Koordinacionog odbora bioloških
društava, odnosno, Bioloških sekcija prirodoslovnih društava Jugoslavije, Na
otme savjetovanju jednoglasno je zaključeno, da se u mjesecu junu 1953 god. održi
u Zagrebu Prvi nacionalni kongres biologa Jugoslavije. Na kongresu iznijet će se
referati iz opće biološke problematike (opća biologija, botanika i zoologija). Osim
toga biti će tretirana pitanja iz nastavne problematike bioloških nauka na visokim,
višim i srednjim školama. Specijalni referati biti će iznjeti u drugom dijelu kongresa,
gdje će se rad odvijati u posebnim skupinama (nastavna skupina, skupina opće
bioloških sekcija, skupina botaničkih i zooloških sekcija).
Biološkoj sekciji Hrvatskog prirodoslovnog društva dano je u zadatak da sprovede
organizaciju Prvoga kongresa biologa Jugoslavije.


Svi referati održani na kongresu prema zaključku sastanka biti će objelodanjeni
kao posebni Zbornik prvoga kongresa biologa Jugoslavije u izdanju Glasnika biološke
sekcije Hrvatskog prirodoslovnog društva.


Budući da se u sastavu skupine opće bioloških sekcija kao i u skupina zooloških
sekcija nalazi entomologija kao samostalna jedinica odliuičili su organizatori, koji su
pripremili entomološko savjetovanje u mjesecu junu o. g., da namjeravano svoje
savjetovanje ne održe kako je predviđeno, nego u okviru Prvoga kongresa biologa
Jugoslavije.


NOVI DOKTOR ŠUMARSKIH NAUKA


2.2, veljače 1952. god, branio je pred ispitnom komisijom koju su sačinjavali:
prof, dr. Andrija Petračić, prof. dr. Aleksandar Ugrenović, prof. dr. Ivo Pevalek,
prof. dr. Milan Anić i docent dr. Z. Vajda, doktorsku disertaciju ing. P A V L E
FUKAREK , asistent Poljoprivredno šumarskog fakulteta u Sarajevu. Ing. Fukarek
uspješno je obranio temu; »Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) njegove
osobine, rasprostranjenje i šumsko gospodarsko značenje.« 15. marta promoviran je
na čast doktora šumarskih nauka. Novom doktoru iskreno čestitamo!


TEHNIČKA POMOĆ F. A. O. NAŠOJ ZEMLJI


»Organizacija za prehranu i poljoprivredu Nacija« (F.A.O.), ukazuje medu
ostalim tehničkim pomoćima našoj zemlji j pomioć u vidu posjete i boravka stranih
stručnjaka po liniji šumarstva i drvne industrije. S time u vezi doći će u našu
zemlju u toku 1952. god. inostrani specijalisti iz raznih zemalja i po raznim pitanjima
naše struke. i ;´ i i


Prema dosadašnjim utanačenjima inostrani experts po liniji šumarstva i drvne


industrije posjetit će Jugoslaviju u periodu od aprila do juna.


Po
problemima šumarstva u našoj zemlji angažovani au slijede.´i strani


stručnjaci:
i


— Hans Letiibundgut — prof, za Katedru s;lvikulture politehnike u Ziirichu
(Švicarska), za pitanja savrernene metode gajenja šuma.
— Jean Pourtet — nastavnik Visoke šumarske škole i član Instituta za šumarska
istraživanja u Nancyu (Francuska) za pitanja vještaičkog pošurnljavanja i uvođenja
brzorastućih drveća. *
— S. Larsen — direktor Botaničkog vrta u Scharlotenburgu (Danska), po pitanju
organizacije genetičkog instituta u FNRJ.
— Vigeley — konzervator voda i šuima iz Niže (Francuska), za pitanje konzervacije
tla.
Po problemima drvne industrije:


— Scot — član Instituta za divo Engleske, po pitanju organizacije Instituta, za
drvo u Zagrebu. Navedeni expert već se od unatrag par dana nalazi u našoj Republici.
— Jedan strani stručnjak (iime još nije javljeno) za pitanja racionalizacije i
mehanizacije industrije furnira.
— Jedan stručnjak (ime još nije javljeno) za pitanja racionalizacije i modernizacije
proizvodnje namještaja.
133