DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 46     <-- 46 -->        PDF

radu. On j-e iznio imišljenje, da se nastava stalno poboljšava, naročito od vremena
kada je fakultet dobio svoje šume.


U daljnjoj diskusiji: obuhvaćeno je pitanje stimulacije za što kvalitetniji rad,
zatim pitanje rada eksperimentalnih stanica i instituta, radničkih savjeta u šumarstvUr
polifićko ideološki rad šumarskog kadra, povezanost šumarstva sa Narodnim Frontom
i Tnasovnim organizacijama, propagande šumarstva, pitanje asistenata i docenata i dr\
Kako vidimo, razmotreno je niz veoma važnih problema, koje radi ograničenog prostora
nije moguće ovdje opširnije raspraviti.


Glavni direktor Glavne uprave za šumarstvo ing. Matić istakao je u svojoj diskusiji
da siu šume i šumarstvo izvor ogromnog narodnog bogatstva. To je privredna
grana za koju je tako živo zainteresiran cijeli naš narod, a mi tim narodnim bogatstvom
stručno upravljamo´. Između ostaloga naglasio je da je opravo Šumarsko društvo
onaj´ forum koji ima ovlaštenje da diskutira o osnovnoj stručnoj i privrednoj liniji
u šumarstvu i ono je najmjerodavnije da donese sugestije za riješavanje tih pitanja.
No naša društvena organizacija je propustila da raspravlja o nekim fundamentalnim
pitanjima u šumarstvu kao što je na pr. organizacija. U ´daljnjem izlaganju on je
iiznio mišljenje kakovu ulogu treba da ima Društvo u odnosu prema Glavnoj upravi
za šumarstvo odnosno Glavnoj direkciji drvne industrije. Istaka© je također put
kojim Društvo treba da pode u brizi za ljude. Na koncu on je rekao: — »U današnjoj
društvenoj stvarnosti mi moramo naći sebe, moramo naći mjesto koje nam pripada
u našem društvenom i političkom životu. Kad to uspijemo mi ćemo omogućit; napredak:
ii pravilan razvitak šumarstva.


Nakon toga poslani su slijedeći pozdravni brzojavi:


PREDSJEDNIKU VLADE FNRJ MARŠALU TITU


BEOGRAD


Pozdravljajući Vas jednodušno, druže Maršale, sa 73. godišnje skupštine


članstva Šumarskog društva NR Hrvatske, obavještavamo Vas da smo na skupštini


riješili, da rad našeg društva u dubuće usmjerimo tako, da naš kadar bude spo


soban i uvijek pripravan da od sebe dade sve, kako bi šumarstvo i drvna industrija


ostvarili d,odijeljeni im udio u zajedničkom naporu naših naroda u izgradnji soci


jalističke domovine i istodobnom jačanju obrambene moći naše zemlje.


Šumarsko društvo NR Hrvatske


CENTRALNOM KOMITETU KPH


i Dr. VLADIMIRU BAKARIČU
ZAGREB


Sa 73. godišnje skupštine Šumarskog društva NR Hrvatske na kojoj su ucrtane
nove smjernice rada, po kojima će se glavna snaga društva usmjeriti u izgradnjisocijalizma na polju šumarstva i drvne industrije, primite druže predsjedničejednodušne pozdrave cjelokupnog članstva.


Šumarsko društvo NR Hrvatske


Na koncu je skupština ovlastila upravni odbor da ´izradi prijedlog novih društvenih
pravila. Zatim je izabran novi Odbor u koji su ušli: ing. Šurić Stjepan, predsjednik,
ing. Ivo Horvat podpredsjednik I., ing. Nikola Goger, podpredsjedniik II., ing.
Ante Lovrić, tajnik I., ing. Vlado Supek tajnik: II., ing. Ivo Dekančić, blagajnik, ing.
Milan Androić, urednik Šumi. lista, ing. Cvitovac Vjekoslav urednik Šumarskih novina,
ing. Josip Petenel ekonom, ing. Đuro Knežević knjižničar, ing. Zvonko Potočić predsjednik
radnih odbora, ing. Josip Šafar, ing. Petar Dragišić, ing. Mladen Novaković,
ing. Ivan Smilaj, i ing. Josip Radošević odbornici. Zamjenici odbornika: ing. Predrag
Dobrosavljević, ing. Mate Butković, ing. Stjepan Brixi, ing. Franjo Štajduihar i ´ing.
Đuro Zmijanac. Nadzorni odbor: ing. Petar Ostojić, ing. Žarko Hajdin, ing. Mustafa
Kapić. Sud časti: ing, Mihajlo Mujdrica, ing. Zvonimir Pere i ing. Dušan Đukić. U
odboru se nalazi 17 članova iz šumarstva, 6 iz drvne industrije i 4 sa fakulteta.


132