DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 45     <-- 45 -->        PDF

2. šumarije, koje uglavnom podmiruju svoje potrebe i
3. pasivne šumarije, koje nemaju nil približno dovoljno mase za podmirenje svojih
potreba.
Ovaiko´vom se podjelom osigurava pravilno financiranje osnovnih organizacionih
jediirfea, jer šumsko gospodarstvo kao nosioc financiranja šumarija može izvršiti
pravilnu raspodjelu kredita i iz prihoda aktivnih šumarija namirivati pasivne brzim i
kratkim postupkom. Takva politika financiranja postoji kod Glavne uprave za šumarstva,
koja na taj način izravnava pasivu i aktivu pojedinih šumskih gospodarstava. Unifikacija
šumarstva sa stručnog gledišta je poželjna i nužna, jer je time omogućeno
održati šume na šumskom tlu i za zajednicu proizvesti što više dobara. Na čelu
šumarije moraju postojati takvi stručni rukovodioci, koji će biti dorasli stručno,
politički i ekonomski zadacima koje će trebati izvršiti. Osamostaljenje šumarija bit
će moguće siaimo onda kad upravitelji šumarija shvate da je nužna i potrebna najuža
»aradnjia sa područnim narodnim vlastima i političkim organima. Ta saradnja mora
biti kod opskrbe kućanstva ogrjevom, pošuimljivanja, izgradnje komunikacija, eksplo
atacije kao i kod svih ostalih gospodarskih mjera koje zadi.ru u opće narodne .interese.
Novom organizacijom omogućeno je:


1. najbolja pravilna raspodjela ogrjeva i građe između suifiiicitairnih i deficitarnih
područja,
2. finansiranje šumarija na brz i pravilan način,
3. gradnja komunikacija s obzirom na cjelovitost šumskih kompleksa; usmjeravanje
gospodarenja bez obzira na granice šumarija i kotara*
4. osiguranje najpravilnijeg uređivanja šuma, eksploatacije i raspodjele produkata,
5. osiguranje maksimalnih prihoda i svađamje proizvodnih troškova ma m-nimum.
Osiguranje maksimalne akumulacije,
6. osiguranje po trajnosti prihoda i očuvanje proizvodne snage šumskog zemljišta.
Ovakvu organizaciju odobrili su i ostali članovi PrimjećenO´ je (ing, Dragišić),
da će makar i u daljnjoj budućnosti morati doći do izvjesne preorijentacije u tom
pogledu, ali prije je potrebno da se osposobi, kadar, koji će u šumarijama biti u stanju
potpuno preuzeti proces proizvodnje. Na njih će se moći prenjeti velik dio zadataka,
a neće biti potrebna tolika kontrola i instruktaža.


Šumarsko društvo nije dosada posvetilo pitanju organizacija dovoljno pažnje,
a upravo ono ujedinjuje u sebi sve one koji uzgajaju šumu, isfcorišćuju ii prerađuju
drvo, pa prema tome ima najviše prava i mogućnosti da to pitanje prouči da donese
najkompetentnije zaključke.


U diskusiji o fakultetu (Žunko, Lovitić) dotaknuto* je pitanje kvaliteta svršenih
studenata. Mladi šumarski inženjeri, koji napuštaju fakultet ne zadovoljavaju potpuno
u praksi. Smatra se da je još za vrijeme studija potrebno studente uvađati u što
svestranijc praktične radove. Razlog slabog kvaliteta svršenih studenata treba tražiti
pored ostalog i u samoj nastavi na fakultetu. Nastavnici, koji dolaze na fakultet
moraju imati višegodišnju praksu i ne smiju se mi svojoj´ naučno straživalačkoj problematicji
udaljavati; od problematike prakse, Sairadnja između fakulteta i prakse
mora biti tješnja, a na fakultetskim šumskim gospodarstvima mora se voditi gospodarenja
.po1- istim principima kao i ostalim šum. gospodarstvima, u protivnom studenti
u teoriji uče drugo nego što poslije život od njih traži.


Pitanje nastavnog plana i programa je važno pitanje, koje do sada nije potpuno
riješeno´. Istina, šumarski fakultet i profesorsko vijeće pokrenulo je pitanje nastavnog
plana i ovaj je bio dostavljen Društvu. Na zajedničkoj konferenciji pokazala se razlika
u shvaćanju u nekim principijelnim pitanjima. Plan je sporazumno izrađen, ali
se po njemu studij može završiti za 4 i pol odnosno za pet godina, pa on ne predstavlja
zadovoljavajuće rješenje. Kod izrade programa trebaju sarađivati stručnjaci
iz prakse sa fakultetom putem Društva. Društvo bi također trebalo voditi računa o
upisu studenata, o prijamnim ispitima i t. d. Praksu naročito´ interesira studentska
praksa. Osim prakse, koja se vrši za vrijeme studija u fakultetskim šumama potrebno
bi bilo da svršeni studenti provedu bar dvije godine na uzornim šumarijama, koje će
kreirati Glavna uprava za šumarstvo. Nakon tako provedene prakse mladi stručnjaci
predstavljali´ bi kadar sposoban za izvršavanje svih stručnih zadataka.


Dekan fakulteta prof. Anić izrazio je dobru volju fakulteta da po svim ovim
pitanjima sarađuje sa praksom, iznijevši također teškoće koje fakultet ima u svom


131