DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Rabarbara se može održati i preko 10 godina ako je dobro obrađivana. Međutim
radi boljeg proizvoda obnavlja se poslije 5—6 godina pilodored i eventualno mijenja
položaj.


Korijenje (podancd) se sabire U septembru, očisti od zemlje, reže na komade
od 8—10 cm j. suši kod tempenature od cea 30 stepeni u sušio nicairna. Oimjer između
svježe i suhe droge kreće se oko 25%. Sabrati se može po hektaru 300—400 q svježi
podanaka odnosno 75—80 q suhe droge.


Uzgajanje rabarbara pruža seljacima udaljenih brdskih krajeva primjerenu
zaradu. R


(Dt^ttlf&ette oifesti


GODIŠNJA SKUPŠTINA ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


24. veljače 1952. god. održana je u prostorijama Šumarskog doma godišnja
skupština Šumarskog društva NR Hrvatske. Otvarajući skupštinu predsjednik društva
ing. Radošević pozdravio je prisutne uzvanike: direktora Glavne uprave za
šumarstvo ing. Branka Matica, dakana Poljoprivredno šumarskog fakulteta dr. Milana
Anića, te predstavnike sarajevskog Poljopiivređno-šumrskog fakulteta dr. Pavla
Fukaraka. Poslije otvorenja stigli su na skupštinu drug Slav.ko iKomar, predsjednik
Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo i drug Junica Draušnik direktor generalne direkcije
drvne industije. Pored velikog broja članstva skupštini su prisustvovali i
predstavnici studenata šumarskog fakulteta.
Skupština je odala počast umrlim članovima: ing. Milanu Ma´inovtaui, ing.
Oskaru Agiću, ing. Milairuu Šolaji, tag. Smiiljki Sokol i MAp Marušilću.


Predsjednik je istakao da je ova skupština u stvarj, 106. godišnjica osnivanja
Šumarskog društva. Nakon što je predložio dnevni red, izabrano je radno predsjod
ništvo u koje su ušli: ling. Cvitovac Vjiekosiav, Saviić Duiro, direktor šumskog gospodarstva
Bjelovar, Ajdukovtić Dušan dir. Šum. gosp. Gospić, tag. Ferić Antunl direktor
DIP-a SI. Brod i ing. Raidosavljević Predrag, (upravitelj šumarije Lekenik.


U tajničkom izvještaju tajnik ing. Antoljak iznio je neke činjenice iz historije
društva, koje je osnovano još 1846. god. kao ogranak Gosp. društva, a zatim se
osvrnuo na najvažnije događaje, koji su se zibili u struci od vremena kada je poček
djelovati novo iizabrana uprva društva. U travnju 1951. god. dokinuto je Ministarstvo
šumarstva i Ministarstvo drvne industrije, a poslovi tili resora prešli su ne Savjet
za poljoprivredu i šumarstvo1, odnosno na Glavnu upravu za šumarstvo i Glavnu direkciju
drvne (industrije. U srpnju iste godine donio je Privredni savjet NR Hrvatske
rješenje po kome se sve šume i sva šumska zemljišta na području NR Hrvatske
objedinjuju bez obzira na značaj i vlasništvo i u načelu stavljaju pod jedinstvenu
upravu. Provedbe ovoga rješenja povjerena je Glavnoj upravi za šumarstvo. U studenom
1951. god. dokinuta je šumska milicija, koja je bila fonmiraina 1948. god. Izvršene
su znatne izmjene općeg i republičkog zakona o šumama; donesen je 10 godišnji
plan njege šuma u našoj Republici na temelju obavljene inventarizacije šuma;
donesen je Piravirniik o strjmulac´ijairna kod konstignacije i eksploatacije šuma. Na
temelju novog društvenog plana šumska gospodarstva su poput DIP-ova prešla na
autoftaanisiiriainje. Pred kratko vrijeme osnovan je kod Glavne direkcije drvne industrije
Tehnički savjet koga sačinjavaju kao i kod Stručnog savjeta za šumarstvo, .priznati
stručnjaci nauke i prakse.


Početkom studenog prošle godine našu republiku posjetili su dva ´istaknuta
stručnjaka OUN-a: Le Loup, direktor Odjela za šumarstvo pri FAO-u i Cameron,
šef tehničke pomoći, pri OUNiii


Upravi odbor, od kada je izabran, doživio je manje izmjene. Umjesto premještenog
Rudolfa Habečiča kooptiran je za prvog ipodpredsjedniika ing. Adolf šerbetić,
a. na mjesto ing. Josipa Šafara, koji se je pod konac 1951. zahvallio na dužnosti,
kooptiran je za urednika šumarskog lista ing. Juraj Krpan. Od važnijih t«9p;>eha


129