DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 31     <-- 31 -->        PDF

taocu reći .sty-arn-u ono .što smatram da bi i drui^ mogli z-aipa/iiti. Htio bih iznijeti samo
prve utiske .i:z dodiira s knjigom, a poslije bih dao i iscrpniju anđUAU o knjizi.


Operatnvci su knj´gu doćckali s žeđu prosto zato što im je bilo sve do sada
uskraćeno da na niiAcm je/iku otkriju koj´u dobru knjigiu iz ove oblasti, Praktič^m iz
jvilanarstva naći će u knji.yi korisnih stvani ii dobrih okosnica sa deskriptivnim obrazloženjima,
lali će utvrditi da ima i.sto tolikio pitanja na koje mu ova knjiga ne će dati
odgovoT, j


Djelo M a na^iv ».StTojevtil piilane«, ali je od pilanarstva razrađ*en ´UigJavn.om
vertikalni jaram, što je donekle fi piirodno jer z^namo da se ovaj stroj utstoKio do
simbolizacije čitavog pojma drvne indoiistrije. Naročito dotbro i ascnpno obrađeno je
poglavlje o z:a)konäma igiilbamja jairma, ^ što je glavno, materijal je Oirijjinatei ili je
urprod´ukcija nekih ranijiiih čkmaka pisca, objavljenih u Šojimarskom Listu. Jedan važan
korak učinjen je već time što je pisac na originalan na>čki uišao u teoriju piljenja, I
time duo početni ikajpital za ispitivanje ove dosta neistražene oblasti. Gateriski indikator
nije toliko spotminjan koliko´ bi rebalo s obzirom na njegov značaj u drvnoj
indfustriji, koji Je do sada bio od praktičara potcijenj-en, Tui bi se trebalo nastaviti već
zbog boljei^ iskori´šćenja stapaja i zbog piravÜnöig dsbora puta za «uisklađc^je ikapaciteta
i kvaliteta piljenja.


Knjiga je sabrala uiglavno-mj AWF materijal, zatim.´ isk´ustva nekih proizvodiača


j autora kao Dominiikujsa, Kirchnera, Bi´ente i diruigih. AWF listići´ pOiznai su kao


dobii i praktični i pisac je dobro za^pazioi da se ovo može s uisjehoim i kroz knjigu


podgpijati. Mnoge crtane slike su dobre, narroičit^o one oraigijnaln:e, ali je dobar dio


slika S´uvise n^jalo imstruktivan.


Neke ´slike uzete sfu ili iz starijih prospekata ili liiz sta^rih ^sLiika i djclujiu više


muzejsk´´ nego tehnički, prlimjerice: «tr, 150, 154, 155 ijt.d. Hodizontalna tračna pila


ne str. 154 ima točkove isa žbicama, kao naši današnji batcikli, a tO´ se odavno´ u praksi


Be vidi.


Knjiga je piriotkana otrig^´naindim zaipažanjEima a*B i /irazinäm manjle vrijednim
desifcrtpcijaima enciklopedijskog značaja. Upotreba tračne pile i horuzontalnoj^ jarma
dosta je siubjektivna i ne bi se mogla održati !U kritici ipa´akse. Pr;ii toj oipOiredbi suviše
so ističu pireimućstva tračne pile, a svjesno ´ili nesvjesno zancmaruju dobre
strane hoiriizonitalnog jarma: jednostai isto takova´ štednja materijala; sve ovo sam-c na i^Čutn kapaciteta igdje je tračna
pil^i daleko jaiča.


Ma da se unaslovu najavljfuje upoznavanje s pilanskim strojevima, piisac je dao
i više od toga i upoznao nais bareni enciklopedijski s strojevima u tvofm ci furpio-a i
špeij)loča, NO´. knjiga je zahvatila susioTiixe, ali o parenjai nam baš ništa ne kaže,
^Čalk ni ono što su druge manje značajne knjige tekle. Otudat nije čudo Što- praktičaTi
upravo kod parenja toliko ispoljavajiu svoje imdiviidiiabie i zanatske sisteme da se
to be:5usLovno štetno osvećuje na kvaliteti proparene bukove grade.


Ako se ´Uiporedi s mekim oi zadnje vriiijeme objavljenim manje vrijednim knji<
jama, ova knjiga ima dosta vrlina. No upravo iz obziira prema njenoj n-amčnoj svrsi
za tu mjeru kritika bi tTcbailia biti oštrija. Pisac upotrebljavai računske formule na
pravom mjestu i lu pravo vi-iijeme, ali inmi je tehnička redakcija vrlo malo pomogla
da te foxmiule budu razjaišnjenje tekstu- Tehničika redakcija do´ZvoLila je da su simboli
vrlo nespretno infiltrirani u tekst i više iza^^ivaju sumnju nego ra^golićuj:u naučmu
istiiiieui Suviše su. upleteni u tekst i često traže veliiku koncentraciju kod čitaoca, štoće
se poslije ´na prlimjemi ^ädjeti. Tako nai pr, na´ str. 66 stoji


Aa = tif-t je. ..


Ovaji zadnji´ t ´utkan je tako između, formule i teksta, da je on optički više
vezani na prethodmju formulu nego na mjesto subjektu ´U novoj rečenici.
Nil str. 67 im-aimO´
s 0 , 8 u h 1
Z -— f t -^ 0 , 8 u h 1 f
t, S
a ovo treba da glasi
O.Suhl 0 . 8 u h I t O.Suhl


it


Z S S


}17