DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 22     <-- 22 -->        PDF

4. Industriski razvitak naše zemlje kao i povećanje robnog prometa
zahtevaće potrebnu ambalažu kalco u natron vrećama za transport
cementa, prehranbenih artikala, boja i t. df tako i kartona za druge proizvode-
Isto taiko razvitak kulturnih potreba tražiće sve veće količine
novinske hartije.
Uzimajući u obzir nužnost prekida uvoza uopšte, kao i potrebu za
narednih 5 do 15 godina, neophodno je izgraditi nove kapacitete za proizvodnju
sulfatne celuloze, natron vreća i si. i povećati sadanje kapacitete
za proizvodnju drvenjače i hartije* Pored toga, potreba proizvodnje drvnih


vlakanaca, a samim tim smanjenje uvoza tekstilnih materija, tražiće podizanje
fabrika za preradu bukovog celuloznog drveta.


Imajući u vidu, da će neposredni period od 5—15 godina tražiti potrošnju
hartije približno´ dva put veću od sadašnje, postavlja se pitanje
da li za tako uvećanu proizvodnju imamo sirovinsku bazu, t, j . da li će
šumski fond moći da obezbedi nove kapacitete.


Maksimalnom upotrebom pilanskih okrajaka kao i bukovog celuloznog
drveta u proizvodnji sulfitne celuloze, kao i upotrebom znatnih
količina pilanskih čamovih okrajaka i slabije kvalitetnog čamovog drveta
u potrošnji sulfatne celuloze, povećani obim potrošnje proizvoda celuloze
zahtevao bi novih 260—280.000 ms čamovog tehničkog drveta prema


200.000 m3 potrošenih u 1950 godini. (Celuloza koja bi se dobila iz jednogodišnjih
biljaka nije uzeta u obzir radi toga što postrojenja za ovu proizvodnju
ne bi mogla biti podignuta u nekoliko narednih godina* odnosno
da bi ona eventualno došla u obzir za dalje povećanje proizvodnje
celuloze).
Pored uvećanja potrebe za ovim drvetom treba uzeti u obzir i razvoj
rudarstva, te samim tim i uvećane potrebe na jamskom drvetu, kao i vrlo
visoki obim dosadanje eksploatacije naših šuma — specijalno četinjarskih


— koji je bio približno dvaput veći od prirasnih sposobnosti. Ali kako
´ postoje realne mogućnosti za straanjen/je obima doaadanjih seča kao i
saniranja šumskog fonda ovo bi se pitanje moglo povoljno resiti*


Pitanje čamovog celuloznog drveta po našem mišljenju ne može se
rešavati odvojeno od pitanja ukupnog šumskog fonda, odnosno da mere,
koje će doprineti najracionalnijem koriščenju´šumskog fonda (misli se u
glavnom na stručni nadzor nad svim šumama} treba da obezbede i potrebno
celulozno drvo. Pored ovog osnovnog pitanja treba uzeti u obzir i sledeće:
a) Smanjenje potrošnje drveta, a specijalno čamovog, kako putem štednje
tako i zamenom drugim proizvodima, Na primer, iz domena šumarstva i
drvne industrije; rezane građe četinara — pločama (nove fabrike, fazer i


novopan ploča), jaanskog drveta četinara ssa jamskim drvetom lišćara,
upotrebom lisćarskog drveta namesto četinarskog gde je to moguće i t, d
—« b) Pravilnim rukovođenjem eksporta četinarskih proizvoda obezbediti
domaću perspektivnu potrošnju sirovinama-— c) Podizanjem brzorastućih
šuma mekih lišcara i merama za poboljšanjem piriplodnih sposobnosti
sadašnjih šuma.


Ukoliko se pravilno rese postavljena pitanja, šume FNRJ imaju dovoljno
drvne mase za povećanu proizvodnju celuloze i drvenjače. Stoga,
a uzimajući u obzir snuanj^enije dosadanjeg obima s*eča kao i znatno po


108