DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Upoređujući količine utrošenog drveta i dobijenih proizvoda vidimo;
prvo, da je normativ utroška drveta znatno veći nego u svetskoj proizr
vodnji celuloze i drvenjače i drugo, da su se proizvođači celuloze orijentisali
isključivo na potrošnju čamovog ceduloznog drveta. Međutim,
angažovanjem neznatnih sredstava za nabavku strojeva potrebnih za
usitnjavanje pilanskih okrajaka kao i pravilnim klasiranjem istih u pilar
nama udeo pilanskih okrajaka u ukupnoj potrošnji drveta mogao bi biti
veći — i do 10°/o. Pored toga može se kod izrade loših vrsti hartije upotrebiti
i celuloza dobijena iz bukovog drveta — novih 10°/o. Samim tim


omogućilo bi se smanjenje potrošnje čamovog tehničkog drveta, čiju
potrošnju-usled ograničenog fonda četinarskih šuma moramo strogo
racionisati.


Proizvodnja i potrošnja hartije


Svet ska proizvodnja i potrošnja. Svetska proizvodnja hartije u
1948 godine bila je:
i". .u mil. tona.


Zemlja Ukupno novinska
hartija
ost. hart.
i karton
°/o učešća
u kup. n. har. OSt !
Ukupno 33,8 7,1 26,7 100 100 100
S. Amerika
Evropa
Ost. kont.
Od toga:
25,8
7,0
1,0


5,4
1,6
0,1
20,4
5,4
0,9
76
21
3
76
22
2
76
21
3
SAD
Kanada
Skand. zemlje
Ost. zemlje
20,0
5,4
2,2
6,2
0,8
4,2
0,8
1,3
19,2
1,2
1,4
4,9
60
16
6
18
11
60
11
18
72
4
5
19


, Visoki obim proizvodnje hartije pet zemalja — glavnih proizvođača (SAD,
Kanada i tri skandinavske zemlje), a specijalno SAD u ukupnoj proizvodnji hartije
i Kanade u novinskoj hartiji), a koje drže 4/s ulkupne svetske proizvodnje omogućuje
im: prvo, da u spoljnoj trgovini diktujoići cene na svetskom tržištu ostvare vrlo
ve);ke profite (npr, od ukupne vrednosti eksportovane hairtije u 1948 godini u issnosu
od »26 mihona dolara ovih pet zemalja je ostvarilo 801 milion dolara, odnosno 87°/o


od ukupne vrednosti izvoza hartije) i drugo, da u svojim zemljama omoguće
potrošnju hartije, koja je znatno veća nego u drugim zemljama.


Proizvodnja i potrošnja u FNRJ. Proizvodnja svih vrsti hartije (sem
lepenke) kretala se:


Godina 000 tona /
1938 47,0 100
1947 51,9 110
1948 56,4 120
1949 57,5 x 122
1950 56,9 121


106