DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Drugo, da pet zemalja: SAD, Kanada i tri skandinavske zemlje (Švedska,
Finska i Norveška) drže u svojim rukama gotovo ukupnu svetsiku proizvodnju celuloze
i drvenjače — *l*.


Uzimajulći u obzir da se pored´4/5 svetske proizvodnje celuloze i drvenjače
u rakama ovih pet zemalja nalazi i odgovarajuća sirovinska baza kao i postrojenja
za dalju preradu ovog produkta (sem za količinu od 2,2 mil. tone — 9°/o, koja se
iz proizvodnje ovih pet zemalja, u glavnom iz skandinavskin zemalja, izvozi u
ostale zemlje) onda nam je jasno da ovih pet zemalja u ovoj vrsti proizvodnje drže
monopol. Stoga je i naša zemlja kaiko pre tako i posle rata bila primorana da za
uvezene količine celulloze, novinske hartije, natron vreča i si. daje svoje sirovine
(celulozno drvo) po vrlo niskim: cenama.


Proizvodnja a FNRJ. Proizvodnja celuloze i drvenjače kretala se:
u 000 tona


Godina
Slov.
celuloza
Hrv. B.iH . FNRJ
drvenjača
Slov. Hrv. FNRJ
cei. i
drv.
Procenat
cei. drv. c. drv.
1938
1947
1948
1949
1950
9,5
14,8
17,1
17,7
19,1
5,0
5,6
5,1
5,1
5,4
17,5
1,8
32,0
20,4
22,2
22,8
26,3
8,0
9,2
13,4
16,9
18,0!
1,0
1,1
1.2
1,1
1,1
9,0
10,3
14,6
18,0
19,1
41,0
30,8
36,8
40,0
45,4
100
67
70
71
82
100
114
16B
200
212
100
75
89
100
111
Svega
47—50 68,7 21,2 1,8 91,7 57,5 4,5 62,0 153,7 71 172 94
Presek 17,2 5,3 *0,4
22,9 14,4 1,1 15,5 38,4 71 172 94


Iz podataka ovog pregleda vidimo:


Prvo, da ni u 1950 godini nismo dostigli predratni nivo proizvodnje
celuloze, iako je proizvodnja celuloze u Hrvatskoj ostala na predratnom
nivou, a u Sloveniji se sa rekonstrukcijama postojećih pogona udvostručila,
jer gubitak fabrike celuloze u Drvaru nije mogao biti nadoknađen.


Drugo, da je proizvodnja drvenjače već u 1949 godini dva puta veća
od predratne, što je omogućilo da je ukupna proizvodnja celuloze i drvenjače
već.u 1949 godini dostigla predratni nivo. No i pored toga uvoz
celuloze je nastavljen i posle rata. Ali novo podignuta fabrika celuloze
u Prijedoru omogućuje da se već od 1951 godine pojavimo kao izvoznik
ovog proizvoda.


Za izvršenje iskazane proizvodnje celuloze i drvenjače utrošeno je:


Godina
celuloznog drveta četinara
Slov. Hrv. B.iH . FNR J
Pilan.
okraj.
Vo otpad.
: cei. dr.
!´ 1947
1948
1949
1950
115
137
142
154
31
28
30
33 12
146
165
172
199
1
2
6
5
0,5
1,0
3,5
2,5
1947/50 548 122 12 682 14 2,0


105