DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1952 str. 13     <-- 13 -->        PDF

4. izvršiti postepenu pretvorbu šuma hrasta lužnjaka-jasena u šume
hrasta lužnjaka-graba na zemljištima, koja su odvodnjom postala nepodesna
za formaciju hrasta-jasena;
5. lokalizirati proces zakorovljivanja šuma;
6. ubrzati prirodan proces invazije jele u šume bukve i osnivanje
mješovitih kultura četinjača s listačama na području brdskih šuma (a i u
blizini velikih rudničkih središta), da se poveća opći postotak smjese
četinjača i da se smanje transportni troškovi za dobavu čamovine iz
planinskih šuma u nizinska i brdska područja;
7. ubrzati proces pretvorbe borovih kultura na Kršu i ostalim goletima
u mješovite šume sa domaćim listačama (ne samo zbog ekonomskih.
, razloga nego — pokraj turističkih naselja — i zbog estetskih potreba);


8. osnivati sastojine i grupe od domaćih i stranih vrsta drveća brzog
rasta na temelju savremenih metoda uzgoja takvih kultura.
II. Prigodom planiranja pošumljavanja treba predvidjeti da se na
izvjesnim površinama podižu pretkulture u svrhu stvaranja boljeg staništa
za osjetljivije vrste drveća te u svrhu dobivanja pretprihoda, i to:
9. osnivati pretkulture od pionirskih v.rsta drveća i grmlja, koje
podnose loše ekološke okolnosti;
10. osnivati pretkulture sa vrstama brzog rasta na pogodnim staništima.
III. Budući da se na pojedinim šumskim površinama, pod utjecajem
ekonomskih, biotskih i ekoloških faktora, razvio proces degradacije tla
i sastojine, potrebno je u pojedinim sastojinama izvršiti šumsku melioraciju
i to:
11. izvršiti podsadnju vrstama drveća, koja podnose dotične ekološke
okolnosti i koje će ujedno popraviti tlo i sastojinu.
IV. Da bi se sve to moglo sistematski obavljati, potrebno je da se
danas, kad se realnije prilazi perspektivnom planiranju i boljoj organizaciji
poslovanja, paralelno sa stabilizacijom uprave i gospodarenja:
12. osigura veća stalnost šumarskom stručnom osoblju, napose upraviteljima
šumarija, i´ da se daljnjim pojednostavljivanjem administracije i
itsavršavanjem uprave omogući terenskom osoblju duži boravak na terenu.
Iako smo nastojali, da čitav taj vrlo složeni problem o izmjeni vrsta
široko zahvatimo, ipak je mnogo toga nedovoljno otkriveno i objašnjeno
te pogotovo nedovoljno produbljeno. Ali u okviru ovakvoga kratkog
prikaza nije se to ni moglo učiniti, pa je stoga potrebno da se dijelovi
toga kompleksnog problema za neriješene konkretne slučajeve posebno
obrađuju — na bazi historijske, biološke, ekonomske i tehničke komponente
— te predlože uzgojni postupci za efikasno rješenje.


THE PROBLEM OF THE SELECTION OF TREE SPECIES IN THE FORESTS


The problem of the selection of the tree species is a very complicated biologically,
but and from an economic point of view very important. It has been hardly
treated in oair forestry and the author has analyzed it on the basis of historical,
bioilogical, economical and technical components on a large scale.


The selection of the speecies should not be left entirely to the natural economical
needs and vice-versa. On the basis of the historical and biological components on
the one side, and on the basis of the economical components — on the other side —


99