DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 91     <-- 91 -->        PDF

ŠUMARSKO DRUŠTVO HRVATSKE


prodaje


1) Kompletna godišta šumarskog lista — neuvezana
1915, 1917, 1921, 1924—1928, 1929—30, 1932, 1935—
1939, 1941—1945, 1947, 1949—1950 ...... .


2) Pojedine brojeve S. L. od 1878—1951 .* . . . .3) Kauders A.: Šumarska bibliografija, Zagreb 19474) Mali šumarsko-tehnički priručnik I i II dio . . .5) Fišer M.: Skrižaljke za računanje drvnih zaliha


u sastojinama, Zagreb 19516) Tablice za kubiciranje trupaca, Zagreb 1950 . .7) Benić-Frančiskovič: Motorne lančane pile, Zagreb


1949


zatim starija izdanja


8) Huinagl-Miletić: Praktično uređivanje šuma, Zagreb
1926


9) Josip Kozarac, izvaci iz njegovih književnih djela
povodom 30 g. smrti, Zagreb 1936(nabavku ove knjige preporučamo upravama i
đacima šumarskih škola)


10) Balen J.: Naš goli krš, Zagreb 193111) Markić M.: Krajiške imov. općine, Zagreb 1937 .12) Petrović D.: Šume i šum. privreda Makedonije,


Zagreb 1926 .13) Baranac S.: Pouke iz šumarstva, Beograd 1935 . .14) Baranac S.: Naše šumarstvo i lovarstvo, Beograd


1932


240.— din.
20.— „
90.— „
rasprodan!


220.— din
20.— „


50.— „


40.— din,
50.— „


200.— „
30.— „


20.— „


30.— „


20.— „


Narudžb e prima : Šumarsko društvo NR Hrvatske, Zagreb,
Mažuranićev trg 11, čekovni račun kod NB 401-953.311


»ŠUMARSKI LIST«


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


Izdavač: Šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažurankev trg 11, telefon 36-473. — Godišnja pretplata: Din 400, za studente šumarstva
i učenike srednjih škola Din 100. — Pojedini broj Din 35. — Račun kod
Narodne banke u Zagrebu br. 401-953.311,


Redakcioni odbor:


df, ing, M. Anić, ing. R. Benlć, ing, S. Frančišković, ing. D. Jnirić, ing. D. Klepuc, ing.
R. Krpan, ing. Ž. Potočić, ing. I, Smilaj, ing. F, Stajduhar, dr. ing. Z. Vajda.
Odgovorni urednik: ing. Juraj Krpan


Tisak >Ti;.´Ografija«, grafičko-naklađni zavod, Zagreb _