DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 90     <-- 90 -->        PDF

UPUTA SARADNICIMA


Rukopisi trebaju biti priređeni za štampu, pisani čitljivo pisaćim strojem
s proredom između redaka i to samo na jednoj strani lista. Sa strane
ostaviti prazan prostor 4—5 cm širine.


Crteži trebaju biti jasni i izrađeni tušem na bijelom crtačem papiru.
Slike trebaju biti jasne i ne treba ih lijepiti u tekst, nego ih zasebno
priložiti.


Uz originalne članke treba priložiti kratak sadržaj na našem jeziku
kao i prijevod na jedan strani jezik (engleski, francuski, njemački, talijanski
i si.).*


Rukopisi se štampaju jezikom i pismom kako su napisani, ako autor
drukčije ne odredi. Štampani rukopisi se ne vraćaju.
Separatne otiske treba autor na vrijeme pismeno naručiti i za njih
snosi troškove štampanja.
Saradnja u listu se honorira.


* Autor treba priložiti, i naslov članka preveden na engleski, francuski i njemački
jezik.
ŠUMSKO GOSPODARSTVO »SMURIM-ZAGREB


Proizvodi


BUKOVE I HRASTOVE TRUPCE ZA PILJENJE
— RUDNO DRVO — ŽELJEZNIČKE
PRAGOVE — HRASTOVU CJEPANU DUŽICU
— TANINSKO DRVO KESTENA I
HRASTA — DRVENI UGLJEN I OGRJEVNO
DRVO PO ČVRSTOM I SAMOSTALNOM
PLANU.


Interesenti mogu se obratiti na adresu:
Zagreb, Strosmajerov trg 9, ili telefonom na br. 33-524 1 36-107


88