DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 88     <-- 88 -->        PDF

celulozu do proizvodnje novih vrsta papira Sli materija na bazii hartije. 8. Odelenje
za hartiju i hemžsku preradu drveta. Proučava savremenu hcmisku tehnologiju drveta
i njegovih osnovnih materija (Hgniin i druge), te njihovo savremeno iskorišćavanje.


9. Odelenje za patologiju drveta., bavi se proučavanjem svih štetnih organizama,
koji razaraju drvo.
Nekoliko1 najnovijih pronalazaka ove Laboratorije, naročito su privukli pažnju
u šumarskim i tehničkim krugovima sveta. Navešćemo samo nekoliko:


»Sandwich construction« je termin za nove kompleksne ploče. Slepljivanjenu
i nmpiregniranjem hartije stvoren jep roizvod »Papreg«, Ili udobreno drvo putem
impregnacije sa sihte´tskiim smolama pod limenom »Impreg«. Dok »Compreg« predstavlja
udobreno drvo. putem - impregniranje i ugušćivainja (komprimiranja) drvne
mase.


Sjajni uspesi su postignuti na području heimiiske tehnologije. Stvoren je postupak
za liskoirišćavanje drvnih otpadaka na bazi šećera (Madiison wood-suga.r pro*
cess). Pronađen je i ´tako zvani polu-hemiski postupak za preradu drveta lišćatra na
celulozu (Chemigroundwood).


Laboratorija rezultate svojiih istraživanja obelodanjuje u mnogobrojnim svojim
publikacijama. Tehnički i naučni radovi se štampaju u ediciji »Reports of the
Forest Products Laboratory. Pojedine dokumentacije izlaze u »Technical Bulletin«-u.
Razne informacije koje se odnose na drvo: i njihove prorzvode štampaju se u
»Wood Handbook«. Povremeno, Laboratorija izdaje i »Technical Notes«, gde se daju
odgovori na mnoga pitanja bilo upućena na njenu adresu ili su od interesa za šumsku
i< drvnu privredu.


(Obrađeno po članku Stamm J. A.: L´oirganizatiion,, les bu!ts et l´orientation de
la recherche sur le bois au Laboratoire des produits forestiers des Etats-Unis.
Schweiz. Zeitschrift für Foirswesenw No 11/1951).


B. Pejoski
H. J. Loycke: Forst- und Holzgerechte harzung der Kiefer. HamburgJBahrenfeld.
1951. Strana 51.
U ovoj kratkoj knjižici autor, poznati smolarski stručnjak i izvan granica svoje
domovine, iznosi u kratkim potezima osnovne smernice za jedno savremeno smolarenje,
koje ne ide u nikomi slučaju u raskorak sa savremenim principima šumarstva i
proizvodnje kvalitetnog drveta.


Knjižica obuhvata sledeću materiju:


Uvod. Značaj smole kao sirovine za privredu. Potreba povećanja smolarenja u
zemlji. Smolarenje koje vodi računa o potrebama šumarstva.


Uticaj i posledice smoleranja na stalbloi i sastojinu. Fiziološki osnovi smolarenja
kod belog bora. Reagovanje stabla na smolarenje. Rastenje smolarenih borovih stabala.
Urod semena smolarenih borova. Podložnost smolarenih stabala i sastojine na
oboljevanja, Modrenje borovine.


Rasmatranja s obzirom na iskorišćavanje drveta i oštećlivanja drveta. Fizičkomehaničke
promené. Biološke promené. O stečenim iskustvima.


Smernice za jedno pravilno smolarenje sa šumarske i drvno-tehnološke strane.
Revir i smolarenje. Smolarene sastojine. Zaštita pojedinih stabala.


S obzirom da. se kod nas industrisko simo.larenje posljednjih godina razvilo skoro
u svima narodnim republikama, .gornju, knjižicu .možemo preporučiti svima stručnjacima
koji se bave pitanjem smolarenja i interesuje ih savremeno gledanje n a ovu
privrednu delatnost. B. Pejoski


Prof. Dr. Fr. Rosenkrantz; Grundzüge der Phänologie (Osnovi fenologije). Str.


69.
Wien, 1951. (Sa 12 crteža i fenoloiških karataX
Ovo kratko djelo je konciozno napisana monografija o fenologiji uopće, a s naročitim
osvrtom za austrijske prilike. Djelo sadrži 12 poglavlja ili bolje govoTeći
naslova, u kojima je obrađena ekološko-biološka problematika u vezi s fenologijom.
U uvodu (prvo poglavlje) autor iznosi historijat biološko-ekološke (klimatske)
discipline, a kao što neki hoće i nauke, fenologije j njenu definiciju t. j . što posma´tra
i proučava (sezonske pojave u prirodi).


86