DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Komparacijom prvog izdanja i I sveska drugog izdanja KoMmann-ove Tehnologije
drveta dolazimo do zaključka da je F. Kolimann I. svezak drugog izdanja
temeljito preradio i nadopunio. U prvom izdanju materija I sveska drugog izdanja
bila je obrađena na cea -370 stranica, dok je u I svesku drugog izdanja ova ma


terija razrađena na cea 950 stranica:. Opseg pojedinih poglavlja prvog izdanja i


1. sveska drugog fedanja je slijedeći:
[. izdanje I svezak
II izdanja


1. Anatomija i patologija 87 109
2. Kemija drveta 74 217
3. Fizika drveta 111 248
4. Elasticitet i čvrstoća 98 374
370 948


Iz ovoga pregleda vidi se da su poglavlja: Kemija drveta, fizika drveta i elasticitet
´i čvrstoća znatno povećani prema opsegu istih poglavlja u I. .izdanju. U poglavlju
Kemija drveta posve je nov opis procesa proizvodnje trljanice i celuloze,
procesa proizvodnje šećera alkohola i kvasca, procesa gorenja drveta, pougljavanja
drveta I djelomično gazifikaoije drveta. U poglavlju Fizika drveta znatno je proširen
prikaz vlage, sonpoije, bubrenja kapilarne kondnezacije, kretanje vlage, difuzije i
osmoze .u drvetu. U ovom poglavlju posve je nov prikaz fizičkih svojstava udobrenog
drveta. U poglavlju elasticitet i čvrstoća drveta posve jie nov prikaz elasticiteta i
čvrstoće udobrenog drveta, a znatno je proširen prikaz elastičnih svojstava, čvrstoća
na vlak (uključen i prikaz čvrstoće na cijepanje):, čvrstoće na tlak i izvijanje, čvrstoće;
na savijanje i kvalliteta građevnog drveta i dozvoljenog naprezanja za drvo.


U I. svesku drugog izdanja svoje Tehnologije drveta F. Kolimann izvršio je cio
niz pregrupacija materije. Tako je 1. poglavlje zaokružio u jednu cjelinu dodavši
prikaz upliva sječe na svojstva drveta, prikaz šteta od mikroorganizama, insekata. i
štetnika u moru. U prvom izdanju nakon poglavlja građa drveta slijedilo je poglavlje
Fiziüka drveta, Elasticitet î čvrstoća drveta a tek onda poglavlje kemije drveta. U
I svesku drugog izdanja svoje Tehnologije drveta F. Kolimann pregrupirao je materiju
tako da iza poglavlja Anatomija i patologija drveta slijeđii poglavlje Kemija
drveta a tek onda poglavlje Fizika drveta i Elasticitet i čvrstoća drveta. U poglavlju
Kemija drveta dodan je na uvodnom mjestu prikaz subrnikroskopsike građe drveta,
a na mjesto prikaza upliva sječe na svojstva drvete, štete od mikroorganizama, insekata
i štetnika u moru, koje je svrstao u prvo poglavlje, F. Kolimann je znatno
proširilo prikaz kemdzma drveta i, kao što je već rečeno, inadopunio ga posve novim
poglavljima o proizvodnji celuloze, šećera, alkohola, kvasca, o gorenju, pougljavanju
i gazifiikacttji drveta.


F, Kolimann dao je u ovoj svojoj Tehnologiji drveta kritični prikaz današnjeg
znanja o građi, keimiizmiu, svojstvima i greškama drveta. F. Kiollmann napaisao je ovo
djelo na Oisnovu poznavanja gotovo cjelokupne literature iz područja tehnologije
drveta i rezultata vlastitih istraživanja. On citira u svojoj novoj Tehnologiji preko
3000 rasprava iz gotovo cijelog svijeta. On u uvodu kaže da je imogao napisati drugo
izdanje Tehnologije deveta ´zahvaljujuća velikoj i stalnoj pomoći mnogih .instituta
i kolega u svim zemljama. Na prvom mjestu navodi F. Kolimann: U. S. Forest Products
Laboratory, Mađilson, Wis., ikoji mu je stavio na raspolaganje sve svoje izvještaje
i publikacije, zatim Forest Products Research Laboratory, Princes Risborough,
Engleska, Forest Products Laboratory, Ottawa, Kanada, Laboratoires des produits


forestieres, Quebec, Kanada, Forest Products Laboratory, Melbourne, Australija,
Forest Research Institute, Dehra Dun, Indija, Eidgenossische Materialprüfungsanstalt,
Zürich, Švicarska, Forest Products Research Society, Madison, Wis. U.S.A., Northeasterm
wood utilization council, New Haven, Coran,, U. S. A., Timber Development
Association Ltd, London, šumarske škole u Syracuse, N. Y., U,. S. A. i m Berkeley,
California U. S. A-, Biro FAO u Ženevi, Sveoska Träforslkningsinstitutet Stockholm
i Skogshogskola, Expemimentalfaltet, Švedska, koji su imu bilo omogućili rad bilo
stavili; ma raspolaganje cjelokupnu literaturu.


F. Kjollmainn donosi veći broj fotografija iz djela našeg akademilka i profesora
A. Ugrenovića, Tehnologija drveta. On citira na nekoliko mjesta studije Prof. A.
80