DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 8     <-- 8 -->        PDF

U ovoj radnji razmotrit ćemo s teoretskog stajališta, koji bi cilj odgovarao
šumskom gospodarstvu u socijalizmu i kako bi on mogao da se
realizira. Da bismo došli do potrebnih zaključaka, analizirat ćemo neke
važnije ekonomske ciljeve, koji su se do sada stavljali pred šumsko
gospodarstvo.


L


U socijalističkoj su privredi sve proizvodne grane međusobno planski
povezane i čine ekonomsku cjelinu. Za sve njih vrijedi cilj socijalističke
proizvodnje ili privrede, koji se očituje u što boljem podmirenju društvenih
potreba i u podizanju standarda života na temelju postojećih proizvodnih
snaga i prirodnih sila.


Dakle kod postavljanja ekonomskog cilja specifičnog za šumsko
gospodarstvo valja poći od toga osnovnog cilja socijalističke privrede,
iz njega proizlazi, da bi se opći cilj šumskog gospodarstva sastojao u
tome, da se ono na temelju danih proizvodnih snaga i prirodnih sila mora
voditi tako, kako bi potrebe društva ili socijalističke privrede bile
trajno što bolje podmirene (u sadašnjici i budućnosti) pogrebnim šumskim
proizvodima. U obzir treba osim toga da dođu i ostaia korisna svojstva
šume, kao što su svojstva vodozaštitna, klimatska, zdravstvena, estetska
i it ,d.


Ova definicija ekonomskog cilja ima opći karakter, a odnosi se na
šumsko gospodarstvo kao cjelinu. Njome nije potanko obuhvaćena proizvodnja
drveta, koje je glavni i najvredniji produkt šumske proizvodnje.
Zbog toga ćemo je pustiti iz analize i u daljnjim izlaganjima razmotriti i
definirati cilj šumskog gospodarstva u socijalizmu samo sa stajališta proizvodnje
drveta i pokrića potreba u tome smjeru, jer je to najvažnije kako
za šumsko gospodarstvo tako i za narodnu privredu.


U mnogim se radovima iz uređivanja šuma i šumarske ekonomike
[Biolley (1), Möller (18), Nenadić (11), Kordvahr (12 i 13)
i dr.] smatra, da šumskom gospodarstvu, a pogotovu državnom, najbolje
odgovara cilj — ikoji polazeći samo od proizvodnje drveta — glasi: na
danoj šumskoj površini, u što kraće vrijeme, sa što manje troškova proizvoditi
što vrijedniju i što veću drvnu masu«, jer da vodi računa o što
boljem pokriću potreba narodnog gospodarstva na drvetu. Zbog takvog
mišljenja i uvjerenja ispitat ćemo taj cilj, da utvrdimo, da li bi on odgovarao
šumskom gospodarstvu u socijalizmu.


Navedeni cilj potječe od G. L. H a r t i g a. On je, kako ističe Lem me
l (14), u istom ili u nešto izmijenjenu obliku dolazio u mnogim instrukcijama
za uređivanje šuma u Njemačkoj. Takva formulacija ekonomskog
cilja može se često čuti i u našoj šumarskoj praksi.


No prije nego prijeđemo na analizu ovoga cilja šumskog gospodarstva,
valja odmah istaknuti, kako držimo, da kod postavljanja takvog cilja
šumskom gospodarstvu nisu Hartig i njegovi sljedbenici prosudili, da li
je uopće moguća njegova realizacija i ne postoji li u toj formulaciji
suprotnost.


Prije svega sama formula »proizvoditi što vredniju drvnu masu uz
što manje troškove« predstavlja tautoiogiju. Formulacija bi valjala da
glasi: »uz dane troškove proizvoditi što vredniju drvnu masu ili određenu


6