DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 71     <-- 71 -->        PDF

(Dviut&eite. muesli


STRUČNI ISPITI ZA MLAĐE ŠUMARSKE INŽINJERE


Kod Glavne Uprave za šumarstvo u Zagrebu održani su u vremenu od 10. do


16. decembra stručni ispiti za mlađe šumarske inžinjere. Za. ispit je bilo prijavljeno
i pozvano 42, međutim ispitu je pristupio svega 18 kandidata. Ispit se polaže prema
propisu Pravilnika pismeno:, usmeno i praktički na terenu, a osim toga bio je dužan
´kandidat uz ntoflbu predati i pismeni domaći Tad iilii Ikako se je ranije zvao dnevnik
rada. Rezultat ovog ispita bio je: 10 kandidata je zadovoljilo i to 4 sa vrlo dobrim,
a 6 s dobrim, uspjehom, dok je 8 kandidata palo i to 2 time dat obnove čitav ispit,
3 iz dvije i 3 iz jedne grupe.
Gledajući ove (rezultate ispita, nemožemo biti zadovoljni uspjehom iz više razloga.
Već sama činjenica da od prijavljenog broja pristupa ispitu samo 43°/o upada
oi oči, a pogotovo uspjeh kandidata, da od onih koji su pristupili 44°/o nije zadovoljite.
U čemu leži uzrok ovako slabim rezultatima? U prvi čas mogilo bi se pomisliti da
je kriteriji ocjenjivanja strog, međutim to ne stoji. Sami kandidati su priznali, da
kako gradivo koje se tražilo nije bilo ni ui koliko pretjerano, jer se to svodilo
u iglavnom na rad kandidata iz prakse odnosno na ona stručna pitanja, koja su
danas prema Stručnoj stvarnosti u šumarstvu i drvnoj industriji najvažnija, tako je
i ocjenjivanje bilo objektivno, zadržavajući ovom ispitu potrebnu stručnu i praktičnu
visinu,. Prema tome, uzroke imamo tražiti u drugim subjektivnim i objektivnim
činjenicama. Analizirajući ove činjenice dolazimo do slijedećih konstatacija:


Da se malen broj kandidata odazvao ispitu i ako, ih još tereti obveza- polaganja.
Najčešći je Slučaj bio da se oni bili na svojini radnim mjestima tako angažovani
´zadatkom, da nisu imoglî ni pomišljati na pripreme za ispit, a time u vezi
mnogi od njih ´nisu dobili, ni pravilnkom predviđeni dopust od, mjesec dana za
pripremu. Pravilnik predviđa da prijavljeni kandidat ako ne pristupi ispi tu smatra
se kao da ga je polagao i pao na ispitu u koliko: svoj izostanak ne opravda: pravovaljanim
razlozima što mora potvrditi službeno njegova, jedinica kod koje služi.
Kako se u koinkretnolm slučaju radi o velikom broju inžinjera, koji, nisu: pristupili
ispitu potrebno je da same ustanove odnosno poduzeća ovaj izostanak opravdaju
odnosno izvjeste dali je inžimjeru bila pružena mogućnost za pristup ispitu.
Nebi bilo pravedno da se onim inžinjerima koji nisu mogli iz opravdanih .razloga
pristupiti ispitu možda nepažnjom i nebrigom, samog njegovog rukovodstva unese
u njegov služben list da je na ispitu pao, jer se time s jedne strane slabi njegova
kvalifikacija i karakteristika,, a s druge strane oduzima mogućnost polaganja "kod
slučajnog pada bilo koje grupe.


Bilo je nedostataka i kod samih kandidata,. Već sami predloženi domaći radovi
nisu od nekih ispravno shvaćeni, u duha» propisa, koji predviđa da se u domaćem
radu iznese dosadanji praktični rad na terenu sa svojim osobnim opažanjima i kritičkim
osvrtom ma taj rad, iz kojeg se može viditi, kako kandidat vlada dotičnom
materijom i njegovo stručno gledanje na provedene radove u praksi. Jedni su shvatih
da to ima da bude formallni dnevnik, pa su samo -registrirali u najkraćim crtama
njihovo kretanje u, službi i kao usput spomenuli na kakvim su, radovima radili. Svakako
da ovakav rad nemože pružiti nikakav elemenat za ocjenu. Za krivo postavljanje
ove stvari nemogu kandidati to pravdati ničira jer je pravilnikom i izdanim
uputom točno rečeno značenje, forma i sadržaj tog domaćeg rada. Isto tako bilo
je propusta i u pogledu roka predlaganja ovog domaćeg rada i ako je taj rok točno
fiksiran. Za ovaj propust nisu uvijek bili kandidati sami krivi, jer se kod njinovih
ustanova i poduzeća nije poklanjalo razumijevanja za obaveze mladih kadrova.


Na ovom ispitu konstatovana je i jedna izuzetna činjenica, da je prosjek provedenog
staža po kandidatu iznosio nešto preko 10 godinai Ovako visok broj go


69