DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Ta razlika u intenzitetu napada navela nas je da pažljivije razgledamo
izbojke pojedinih jače i slabije napadnutih stabala. Tom prilikom smo
ustanovili, da su medunčeva stabla iz panja potjerala 2 a i 3 izbojka
u ovogodišnjoj vegetacionoj periodi.


Vegetacioni period započinje ovdje obično u drugoj polovici marta,
kada su i medunčeva stabla potjerala prvi izbojak, na čijem se vrhu formirao
pup. Potkraj aprila međutim, stabalca su potjerala drugi izbojak,
a krajem juna poslije nekoliko kišnih dana, pupovi su se ponovno otvarali
i stabalca (ne sva) potjerala su treći izbojak.


Izmjerili smo dužine pojedinih izbojaka na 20 stabala iz panja, i prosječne
rezultate za 5 stabalaca, za koje mislimo da su najkarakterističnije


donosimo u tabeli 1.
T a bel a 1
br.
ProsječnaI. izbojka
dužina
u cm.
ProsječnaII. izbojka
dužina
u cm.
Prosječna dužina
III. izbojka u cm
I. 15 34
2. 19 32 12
3. 14 25
4. U 27 7
5. 10 28


Kao što se vidi iz tabele, prosječna dužina drugog izbojka je uglavnom
dvostruko veća od dužine prvog izbojka.


Izvršili smo također i mjerenja dužine prošlogodišnjih izbojaka na
11 stabalaca iz panja i prosječne rezultate za 3 stabalca donosimo u
tabeli 2 .


Tabela 2


Red. Prosječna dužina Prosječna dužina Prosječna dužina
br. I. izbojka u cm. 11. izibojka u cm. III. .izibojka u cm


1. 28 10
2. 16 15
3. 26 23
Kao što se vidi iz tabele prvi izbojak je bio duži od drugog izbojka
i niti jedno stablo na kojem smo vršili mjerenja nije potjeralo treći izbojak.
Činjenica da je u prošloj godini bio duži prvi, a u ovoj drugi izbojak bila
je uvjetovana prošlogodišnjom jakom sušom.


Stabla iz sjemena zaražena su pepelnicom u mnogo manjoj mjeri,
a i ta stabla tjeraju redovito po 2 izbojka u jednoj vegetacionoj periodi.
Mjerenja dužine izbojaka izvršili smo na 4 stabla, a rezultate mjerenja


donosimo u tabeli 3.
Tabel a 3
Red).
ba\
1.
Prsn)»
piriomijer
48
Dužina prosječna)
I.izfoojka u cm
13
Dužina
II. izi
(prosječna/;
bojka U cm.
14
Ukupna´
itebojakia
27
dužina
2. 35 10 18 29
3. 27 16 20 36
4. 14 17 14 31


67