DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 68     <-- 68 -->        PDF

U zimskoji sezoni 1950/51 prikazao je šumar Buornik praktično, šu


marskom osoblju kod 10 šumskih godspodarstava u Sloveniji, način upo


trebe ove sadilice. Nepovjerenje je konačno popustilo. U proljeće 1951


bilo je izrađeno već oko 1.000 sadilica i stavljeno u uporabu. Najnoviji


izvještaji o uspjehu pošumljavanja pomoću ovog alata potvrđuju njegovu


vrijednost i daju mu puno priznanje. Kolaudacija ,166.300 sadnica iz pro


ljetne sadnje 1951 kod 17 lugarija (5 šumskih uprava) šumskog gospo


darstva Kočevje pokazala je uspjeh primanja 95—100°/o ili u prosjeku


98,5´Vo, dok je na jednom radilištu zbog nemarnog rada uspjeh iznosio


samo 50%.


Primjedba : Ovom prilikom napominjem, da smo zaslugom šum..
tehničara Matije Šibenika, šefa sekcije u Ilirskoj Bistrici, uveli i na Kršu,
u godini 1951, s najboljim uspjehom, pripremu rupa pomoću čeličnih poluga,
promjera 28 mm, dužine 160 cm, težine oko 8 kg. Rupe se pripremaju
na dubinu najmanje 50 cm. I kraj mnogo boljeg rada, trošak pošumljavanja
snizuje se za 30—40°/o. Rad polugama ne razlikuje se od
rada na Burnikovom sadilicom. Na slovenačkom Kršu radi se sada, u:
pravilu, samo polugama.


Ing VI. Beltram


MEDUNAC TJERA TRI IZBOJKA U JEDNOJ VEGETACIONOf
PERIODI


Pepelnica ili medljika (Microsphaera alphitoides) napada većinom
mlado lišće hrasta lužnjaka, mnogo rjeđe hrasta kitnjaka i crvenog hrasta
(Vajda — Šumarski prir. II.) Međutim prilikom pregleda radova na
smolarenju u sastojini crnoga bora, u šumskom predjelu »Slana« u Istri
opazili smo da je pepelnicom mnogo napadnuto lišće hrasta medüncä


(Q. pubescens), koji je sa brijestom, crnim jasenom i kupinom u sloju
grmlja i stvara potpuno sklopljenu i neprohodnu šikaru.
Napad pepelnice, barem u prvi čas, doveli smo u vezu sa pojačanim
prilivom svijetla. Naime radi izvođenja radova na smolarenju uklonjena
je kupina, a stabalca odnosno grmlje medunca, brijesta i jasena
stavljena su na čep.


Sve tri vrste potjerale su ponovno iz panja, i premda su imale nad
sobom još dosta dobro sklopljene krošnje crnoga mora, ipak je priliv
svijetla bio jači, jer dok je ranije grmlje pomenutih vrsta sačinjavalo
potpuno sklopljenu i neprohodnu šikaru, sada je svako stabalce dobijalo
više svijetla, jer sklop grmlja razumljivo nije mogao biti u tako kratko
vrijeme postignut. Pojačani priliv svijetla, a i dovoljna količina vlage
ovog proljeća, bili su po našem mišljenju uzroci napada pelnice.


Kasnije prilikom obilaska terena ustanovili smo da medunac nije
napadnut pepelnicom samo u predjelu »Siana« nego posvuda. Pepelnicom
su napadnuti izbojci iz panja i stabla iz sjemena, ali različitim intenzitetom.
Vidjeli smo slučajeve da su stabla bila jedno pored drugoga, dodirivala
se krošnjama, ali dok je lišće jednog stabla bilo potpuno bijelo
od pepelnice, lišće drugoga bilo je napadnuto vrlo malo.


66