DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Također treba napomenuti da je naša divljač živa i ustreljena toliko
tražena na vanjskom tržištu radi svoje kvalitete i specijalno tražene
arome mesa. A tu kvalitetu i aromu mesa daju nam naši prirodni prehranbeni,
klimatski i drugi faktori, pa ih treba još jače iskoristiti.


Ako se gornjim prihodima koji se mogu postići samo na području
NRH od utrška mesa divljači, pribroje još i prihodi od krzna i koža divljači,
te ako se pribroje i svi indirektni prihodi, koji su u uskoj i tijesnoj
vezi sa izvršenjem lova (takse na lovne karte, oružne listove, zakupnina
lovišta i dr.) može se mirne duše uzeti da se prihodi lova povećavaju najmanje
za 50%, te bi izraženi u novčanoj vrijednosti iznosili samo za NRH
204,000.000 dinara.


Kada se to sve uoči i kada je tome tako, šta slijedi? Slijedi da treba
smjesta mobilisati sve snage za što brži napredak i razvoj lovne privrede.
Jeli kod nas danas već tako? Nažalost nije. Danas je rad na unapređenju
lovne privrede pored stručnog državnog rukovodstva (Glavne uprave za
šumarstvo Uprave lovstva u republikama) najvećim dijelom prepušten
lovačkim organizacijama (Lovačkim savezima, Lovačkim društvima i
samim lovcima), koji na dobrovoljnoj bazi iz prirodnog nagona i ljubavi
za lovom, iz čisto idealističkih pobuda učestvuju u tom radu, jer vole
prirodu, jer vole divljač.


Tko je u prvom redu pored čisto stručnog vrhovnog državnog rukovodstva
pozvan da se bori za razvoj i napredak lovne privrede, za postizanje
normalnog brojnog stanja divljači, a time i maksimalno mogućih
prihoda od lovne privrede? U prvom redu zato su pozvani svi organi
šumske struke bez obzira na školske kvalifikacije (fakultet, srednja i niža
šumarska škola), bez obzira na mjesta i položaje koje u šumarskoj struci
i praksi.zauzimaju.


Svi organi šumarske struke, treba da se založe do maksimuma u radu
11a podizanju i unapređenju lovne privrede, treba da se založe na tome
radu isto toliko, kao i na svim ostalim radovima šumarske struke (pošumljavamje,
uzgoj i uređenje šuma, zaštita šuma, iskorištavanje šuma i
dr.). Svi su ti radovi vrlo važni i jednako važni, te se nesmije ni jedan
zanemarivati. Kao lovac mogao bi tvrditi, da bi momentane lovnoj privredi
trebalo dati izvjesni prioritet, jer je najviše zanemarena i zapuštena.


Da li je u našoj šumarskoj praksi tako? Nažalost nije. Sami šumari
u najvećem procentu ne shvaćaju dovoljno značenje i važnost lovne privrede,
a samim tim nepravilno se i odnose prema njoj, i ne zalažu se
dovoljno na radovima po pitanju lovne privrede. Danas je obično u šumarskoj
praksi svaki drugi rad iz područja šumarstva važniji, dok lovstvo
i lovna privreda obično dolazi na toj ljestvici šumarskih poslova na
zadnje mjesto. Takav je stav vrlo velikog broja šumara iz temelja pogrešan.
Kada se govori o intenzivnijem radu i zalaganju po pitanju lovne
privrede, uvijek se nalazi stotinu raznih izgovora, kao preopterećenost
poslom, pomanjkanje pomoćnog osoblja i si. Glavni razlog takovom stanju
je baš to, što među šumarima i svim organima šumarske struke ima
premalo onih koji shvaćaju veliku važnost lovne privrede po narodno gospodarstvo
(pravih lovaca, koji su lovci po krvi), kojima je rad na podizanju
lovne privrede i rad na njenom unapređenju isto tako važan kao
d svaki drugi rad u šumarskoj struci i praksi.


61