DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 62     <-- 62 -->        PDF

To su u prvom redu baš sami šumari (bez obzira na školsku spremu).
Oni nisu do sada dali od sebe ono što su trebali i mogli po svojim stručnim
kvalifikacijama, po svojim stručnim dužnostima, nisu pružili potrebnu
pomoć, nisu pomogli prvenstveno u stručnom i kulturnom uzdizanju naših
lovaca, te našeg naroda, kao nelovaca.


Danas, kada je lov kod nas uvršten u privredu i priznat kao važna
grana narodne privrede, upravo radi toga treba ubrzati tempo razvoja
i unapređenja te grane privrede, kako bi se od nje zaista dobile i stalno
dobijale one koristi i prihodi, koji se mogu i morajudobiti, kada se lovna
privreda razvije do maksimalnih mogućnosti, ako se divljač namnoži do
normalnog brojnog stanja tj. da ne bude štetna po šumske i poljoprivredne
kulture. Postizavanjem normalnog brojnog stanja može se, a i mora otstreljavati
sav godišnji priplod, tako da kao glavnica osta´e stalno normalno
brojno stanje. Ti prihodi morali bi biti najmanje toliki koliki su bili u
ČSR prije rata. Nažalost se mora konstatirati da smo danas još vrlo daleko
od normalnog brojnog stanja divljači. Grubo uzevši u razmatranje
sve vrste divljači — danas smo cea 70—75°/o ispod normalnog brojnog
stanja divljači. ´


Sjedinivši sve faktore potrebne za razvoj lovne privrede u daljnjem
radu moglo bi se grubo računajući samo na području NRH uzgojiti i otstreliti
godišnje kako slijedi:


kom. Prosj. Ukum. tež. Vr´icd. Ukupna


´ tež. kg kg za kg vrijednost
jelen div. 1350 120 162.000 50 8.100.000
srn. div. 15.000 18 270.000 50 13,500.000
zečeva 500.000 3 1,500.000 50 75,000.000
fazana 150.000 1 150 000 200 kom 30,000 000
trča-ka 500.000 0,36 180 000 50 ,, 9,000.000
kamenjarki 20.000 0,40 8.000 50 ., 400.000


1,186.350 2,270.000 (227 vagona) 136,000.000


Kako bi se jasnije uočile relativne razlike u postignutim prihodima
uzete su u gornjoj tabeli današnje racionirane cijene mesa divljači, doik su
u ranijim tabelama uzete za sve tabele naše predratne cijene divljači.


Kompariramo li samo t. j . grubo računati mogući odstrel i njegove
prihode samo za NRH sada i prije rata vidjet ćemo, da se prije rata na
području Hrvatske otstreljavalo svih vrsta divljači pretvoreno u kg mesa
cea 253,320 kg, a racionalnim i intenzivnim radom u lovnoj privredi moglo
bi se otstreljavati i dobijati 2,270.000 kg mesa (227 vagona) ili ako stavimo
u omjer vrijednosti predratne i sadašnje dobiti bi 4,039.480 . 136,000.000
dinara.


Iz navedene tablice se vidi, da su prihodi samo od utrška mesa divljači
vrlo veliki.


Treba usput spomenuti da je meso naše divljači vrlo traženi eksportni
artikl, da je meso naše divljači prema tome vrelo za priliv deviza (za
jednog živog zeca dobije se 520 deviznih dinara), da se za izvezeno meso
ustreljene divljači, te za izvezenu živu divljač, mogu u inozemstvu nabaviti
nama neophodno potrebna postrojenja za nekoliko manjih tvornica.


60