DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Zašto je prije rata kod nas bilo tako porazno stanje po pitanju lovne
privrede, jasno je. Onda je bio takav sistem političkog i državnog uređenja,
onda se na lov nije gledalo kao na granu privrede, nego uglavnom se
lov smatrao sportom i razonodom pojedinaca, koji su bili u mogućnosti da
plaćaju visoke zakupnine (lovišta su se davala u zakup putem licitacija
i tko je mogao da plati više, dobijao je lovišta na uživanje), bile su visoke
otstrelne takse i slično. Ukratko na lovce su se postavljala prije rata
razna ograničenja, a koja su ujedno bila i kočnica za pravilan i normalan
razvoj lovne privrede.


Država: > vrst
divljači
God.
odstrel
ikom.
Pros}.
težina
kg
Ukupno
kg
V:rijednos1
u Din za kg
Ulkupna
vrijednost
dinara
I. Njemačka Jelena
Stini, div.
Zečeva
Fazana
Trčaka
60.000
618.000
3,500.000
500 000
1,000.000
80
18
3
1,1
0,36
4,800.000
11,124.000
10,500.000
550.000
360.000
17
20
16
40
12
81,600.000
222,480000
168,000.000
2,200.000
4,320.000
5,678.000 27,334.000 (2733 vag.) 478,600.000
II. ČSR Jelena 6.536 80 522.880 17 8,888.960
Srni, div. 51.515 18 937.270 20 18,545.400
Zečeva
Fazana
Trčaka
1,592.146
440 000
2,404.477
3
1,1
0,36
4,776.438
484 000
865.612
16
40
il
76,423 008
19,360.000
10,387.344
4,494.674 7,576.200 (757 vag.) 133,604.712
III. Jugoslav Jellena
Sm, div.
500
4.500
120
18
60.000
81.000
17
20
1,020.000
1,620.000
Zečeva 500.000 3 1,500.000 16 24,000.000
Fazana 45.000 1 45.000 40 1,800.000
Trčaka 6D.0O0 0,35 21.000 12 252.000
610.000 1,707.000 (170 vag.) 28,692.000
IV. NR H Jellena 200 120 24.000 17 408.000
predratna Srn. div.
Zečeva
1.000
65.000
18
3
18.000
195.000
20
16
36.000
3,120.000
Fazana 10.090 1 10 000 40 400.000
Trčaka
Kamen jarki
12.000
5.000
0,36
0,40
4.320
2.000
12
12
51.840
24.000
93.200 253.320 (25 vag.) 4,039.840


Pored svega toga što smo mi, kako je spomenuto, u mnogo povoljnijim
uslovima u odnosu na druge države za opstanak i razvoj divljači,
a time i same lovne privrede, pored svega toga što se kod nas danas
mnogo govori i radi na polju lovne privrede, još se nije ni izdaleka postiglo
ono što se može i mora postići.


. Zašto je stanje takovo? U prvom redu zato, što svi oni, koji bi trebali
da se najviše zalažu na radu u lovnoj privredi, nisu se dovoljno založili.


59