DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 57     <-- 57 -->        PDF

b) Plastične mase iz lignina


Sposobnost lignina da otvrđuje pod utjecajem topline, naročito u
kombinaciji s fenolom i formaldehidom, iskorišćava se za dobivanje plastične
mase. Sam ilignin je termoplastičan, ali sposobnost otvrđivanja i
klizanja nije dovoljna. Bez dodataka drugih agensa za kondenzaciju i za
pretvaranje u smolu može služiti jedino kao sredstvo za vezivanje vlakanaca.
U tom se slučaju ligninu dodaje suspenzija sirovih celuloznih vlakanaca,
te se nakon toga ta masa utiskuje u kalupe kod pritiska 50—100
atm/cm2. Dobivene ploče po osobinama slične su poznatim, fenoplasitima,
ali su znatno jeftinije.


Općenito ti proizvodi služe za proizvodnju elektrotehničkog materijala,
raznih prešanih predmeta, karoserija za automobile i dr.


c)< Termičko iskorišćenje lignina


Od velikog je značaja suha destilacija lignina, koja odbacuje čitav
niz dragocjenih produkata kao: ugalj, katran, plinove, tekuće gorivo, aceton,
čađa i dr. U vezi stime treba spomenuti, da ugalj iz lignina vrlo dobro
može zamjeniti drvni ugalj, izvanredno važan materijal u industriji željeza.
S gledišta narodne privrede ligninski ugalj zaslužuje punu pažnju,
jer oslobađa velike količine dragocjenog drveta za racionalnije korišćenje.


Lignin služi također kao neposredno gorivo. Njegova kalorična vrijednost
je približno jednaka onoj prosječnog mrkog ugljena t. j . 3500—
4500 kalorija. Za sada tvornice drvnog šećera upotrebljavaju lignin skoro
isključivo kao gorivo, jer je za njih jeftiniji od svakog drugog goriva.
Izvršeni su štoviše pokusi upotrebe lignina kao goriva za specialne motore
i plinske generatore.


Postoje dobri izgledi za pretvaranje lignina u ugalj za adsorbciju, a
lignin sam također služi za odstranjivanje željeza iz industrijske vode.
Zatim se mogu dobiti pomoću suhe destilacije u prisustvu nikla (kao katalizatora)
i vodika, nisko molekularni fenoli, tražene sirovine za proizvodnju
umjetne smole. Iskorišćenje dostiže 30% fenola u odnosu na
upotrebljenu količinu lignina.


d) Razne druge primjene lignina i 1 i g ninskih prod
u k a t a.


Dobro neutralizirani, izluženi Bergius-lignin upotrebljava se neposredno
ili pomješan s brašnom od vapnenca kao gnojivo odnosno kao
pomoćno sredstvo za đubrenje. Dodatak vapna u formi kalcijskog karbonata
djeluje ne samo kao neutralizator nego i kao prirodni posrednik za
izmjenu hranjivih soli: most između anorganske i organske supstance, koji
se i u prirodnom obliku nalazi u zemlji u vidu spojeva zemnoalkaličnih
elemenata sa ligninom. Lignin sprečava prebrzo izluživanje hranjivih soli
(dušika, kalija) iz zemlje putem kiše, jer ih veže.


55