DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 56     <-- 56 -->        PDF

straniti i jednostavnim izluženjem lignina sa slabom rastopinom kalijevog
karbonata (potaše) u mješalicama, a zatim s vodom.


Od upotrebe sulfitne otpadne lužine kao sirovine za kemijsku preradbu
često se odustalo zbog nepremostivih poteškoća kod prevoza (pomanjkanje
cisterna ili buradi). Ovakove se lužine mogu prevesti u kruto
stanje pomoću raznih sredstava za usisavanje kao bolus, kaolin, brašno
od drva ili vapna, treseta, kiselgura i si. Za izvjesne svrhe dolazi u obzir
i otparivanje, prethodno neutralizirane tekućine, u vakuum aparatima.
Vrlo dobru kombinaciju predstavlja postupak usisavanja sulfitne lužine
pomoću samljevenog Scholler-ovog ili Bergius-ovog lignina. Ova nova
sirovina pokazala se vrlo probitačna, a pojavljuje se u obliku ploča, zrna,
štoviše i kao prah. U. vezi stime vrijedno je spomenuti napredak, koji
predstavlja mogućnost odjelivanja lignosulfonske kiseline pomoću diälize.


Proizvodnja i upotreba novih prerađevina iz lignina


Primjena lignina za kemijsku preradu u svrhu dobivanja novih prerađevina
i poluprerađevina vrlo je raznolika, ma da još nisu ni izdaleka
iscrpljene sve mogućnosti. Međutim još nije moguće prosuditi konačni
smjer razvitka ove nove industrije, budući da za sada mnogobrojni spojevi
lignina očekuju tehničko uvaženje. U nastavku navodimo niz značajnih
produkata te vrste, koji su već sa uspjehom u praksi primjenjeni.


a) Lignin kao građa


Čini se da će lignin odigrati značajnu ulogu kao punovrijedni nadomjestak
za raznu građu. Suhi, prikladno očišćeni lignin pomješan sa izvjesnim
sredstvima za vezanje daje tekuće mase, koje se mogu na licu
mjesta kalupiti. Nakon ukrućenja vrlo su prikladna građa n. pr. u stolarstvu
i građevinarstvu. Takvo se tvorivo može piliti, prikivati, pa čak i
strugati ,a od drveta pokazuje mnogo veću otpornost protiv vatre, te naročito
protiv gnjiloće. Kao sredstvo za vezanje upotrebljava se cement,
vapno, vodeno staklo i dr. Specifična težina ovakovih ploča iznosi 0,98
do 1.10. U kombinaciji s odgovarajućim sredstvima dobije se i građa
potpuno postojana protiv uitijecaja vlage. Ovamo spadaju smjese lignina
s katranom i bitumenom, osim toga sa silikatima, a konačno s magnezitom,
odnosno veziva na bazi magnezijskog klorida ili sulfata. Prednost
ligninske građe ispred običnog lignostona predstavljaju njezina svojstva
vezivanja viškova soli i vlage bez bubrenja za razliku od podova i zidova
obloženih drvenim pločama. Ovakove izlivene ligninske mase pokazale
su se vrlo probitačne za male građevine kao n. pr. montažne kućice,
barake za stanovanje, garaže, spremišta i si. Nisu samo jeftinije nego
i manje vlažne i toplije od betonskih ili zidanih zgrada.


Impregnirane ligninske mase upotrebljavaju se također za nadopunjavanje
međuprostora podova i obloženih zidova. Time se postiže boPa
izolacija (od topline i vlage], a osim toga pružaju ligninske mase veću
zaštitu protiv gamadi i sitnih štetočinja.


54