DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Ing. Rikard Striker (Zagreb):


LIGNIN KAO SIROVINA


Opći pregled


Izvan svake je sumnje, da je iskorišćavanje drveta, ove veoma važne
sirovine, do sada ostalo nesavršeno i manjkavo. Tako je n. pr. činjenica,
da je kemijska prerada drveta usm´jerena pretežno ka racionalnom korišćenju
celuloze, dok se goleme količine lignina rasipaju.


Najznačajniji pratioc celuloze u drvetu i drugim drvenastim biljkama
je lignin, čiji je zadatak u biljci, da ukruti i pojača zidove ćelija, a nalazi
se između pojedinih vlakanaca odnosno sudova. Prosječan sastav potpuno
suhog drva je:


celoloza ... . 45%>


lignin 29%


hemiceluloza . . . 22Vo


smole i dr. tvari . . 4°/o


100°/o


Kako već rekosmo od tri navedena glavna sastojka drveta, za sada
ima jedino celuloza privredno značenje. Ona služi za proizvodnju papira,
umjetnih vlakanaca, eksploziva, drvnog šećera i dr. Lignin i hemiceluloza
se minimalno ili uopće ne i&korišćuju, te su, što više, suvišni otpaci, Čije
otstranjivanje zadaje tvornicama mnogo briga i troškova. Radi se o
ogromnim vrijednostima, koje gubi narodna privreda. Kod industrije celuloze
na pr. otpada prema opreznim procjenama godišnje oko 8 miliona
tona sulfitne lužine (suha supstanca). Lignin, sadržan u tim lužinama,
danas skoro u cijelosti propada, jer u tehnici još nije naišao na odgovarajuću
primjenu. ´


Premda je zadnjih decenija postignut na ovom području znatni napredak,
ostaje još široko polje za istraživanja i primjenu u tehnici. U nastavku
dajemo kratak pregled o našem sadašnjem poznavanju lignina i
sliku njegove mnogostrane upotrebivosti kao sirovine.


Kemijska svojstva i oblici lignina


Lignin je zbirno ime za različite drvne tvari koje ne sadržavaju celulozu.
Treba razlikovati biljni tzv. genuinski lignin od tehničkoga.


Vegetativni t. j . genuinski lignin je sastavni dio svake drvne materije.
Značaj lignina u prirodi okarakteriziran je time, da put do uglja vodi preko
atmosferskog ugljičnog dioksida i lignina.


Premda proces pretvaranja drva u ugalj do danas još nije potouno
razjašnjen, utvrđena je činjenica, da kod toga lignin igra glavnu ulogu.
Ugalj je nastao pod utjecajem eruptivne topline i velikog pritiska zemljanih
masa iz tinjajućeg lignina tresetine i drveta jedne bujne vegetacije,
bogate ugljičnom kiselinom. Dok se celuloza djelovanjem gnjiloće ra


51