DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 48     <-- 48 -->        PDF

stimulirano nestimulirano prosj


Metoda smoCarenja 30% 40% 50% prosječno


kilo g r a ma
Obično smolarenje po amer.
met. zavezivanje svakih 8 dana . 1.00O
kontr. bjelenaca na Sstoan
stablu po fr. met. 2.000
amer. met. zarez, svi 8 d. 3.127 2.727 2.344 2.73
kontr. bjol. na .istom
stablu po franc, met 1.6.87 1.670 1.387 1.150
amer. met. zar. 15 dnevno 1.667 1.740 2.224 1.87
kontr. bjel. na is torn
stalb´Ju po franc, met. 0.868 0 968 1.036 0.956
amer. met. zarezf 15 dn. 1.862 1.847 1.902´ 1.87
kontr. bjel. na ist. stablu
po franc, met .zarez. 8 dn. 1.481 1.420 1.586 1.496


Prema drugim istraživanjima vršenim na većem broju stabala proizvedeno
je redovitim smolarenjem po francuskoj metodi prosječno po
bjelenici i sezoni 2.17 kg, dok je amerikanskom metodom sa stimulacijom
proizvedeno prosječno 2.65 kg smole.


U Španiji se već pet godina vrše naučna istraživanja po predmetu
iskorišćavanja smole primorskog bora (P. pinaster) stimulacijom. Pri tome
se vodilo računa o svim faktorima, koji imaju iole upliva na količinu i
kvalitet proizvedene smole kao na pr.: vrsta i koncentracija kiseline,
trajna ili izmjenična stimulacija, trajanje stimulacije, način zarezivanja,
temperatura, vlaga itd. Pri primjeni trajne stimulacije tj. prskanja prigodom
svakog zarezivanja apšoom, najveći doprinos smole dala je 200/»
solna kiselina uz trajanje stimulacije od 75—80%> ukupnog radnog vremena.
Pri jačem zarezivanju upotrebljena je je kiselina 30—40%> koncentracije
za vrijeme od 65% radne kampanje; pri izmjeničnoj stimulaciji tj.
prskana svakog drugog zarezivanja, upotrebljena je 30°/o kiselina za trajanja
od 4/5 radnog vremena (sezone). Ova istraživanja još nisu
okončana.*


U Americi se osim upotrebe stimulacije kemijskim sredstvima primjenjuje
pri smolarenju i cijepljenje gljivama u svrhu »ubrzanog sanolarenja
«. U Sjevernoj Karolini zapazio je 1945. g. Hepting, da se mnoga
stabla borova P. virginiana, P. rigida i P. echinata u vrhovima krošnja
napadno suše. Na oborenim stablima ustanovljen je napad gljive Fusarium
lateritium f. pini, koja prouzrokuje »smolasti rak« radi izvanrednog izliva
smole. Pošto je uspio da iz napadnutih stabala izolira jednu kulturu gljive
fusarium, on je time — u svrhu industrijskog iskorišćavanja smole —
inficirao redovita zarezivanja bora P. caribaea. Smola je curila za vrijeme
čitave ljetne sezone, — zastala je preko zime — da s proljeća ponovo
krene da curi bez ikakvog obnavljanja zarezivanja.


Pokusna istraživanja na borovima P. virginiana, P. echinata i P. caribaea
cijepljenim s gljivom fusarium pokazala su da je na stimuliranim
stablima smola obilno curila za vrijeme od 100 dana, dok je na kontrolnim
stablima normalnog smolarenja prestala curiti poslije 5—6 dana.


* F. Najera y Angulo e M. P. Riiipe Iamprecht: Resinacion con estimulantes
quimicos-Instituto forestal de investigaciones y esperieneias, Madrid 1951.
46