DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 47     <-- 47 -->        PDF

TI blizini krečne vode radi neutralizacije event, ozleda. Ukoliko se po
završetku ovogodišnjeg pokusnog smolarenja sa stimulacijom donese
odluka, da se ono proširi i na ostala područja, moći će se uštediti od


radnih sati< te u


J~WJ´ 00 0 ratnoj mjeri poštedjeti od kvara najvriledniji
(donji) dio borovih trupaca. — Prema saopćenju prof. R. David-a
rezultati dosadanjih bioloških istraživanja govore u prilog primjene ovog
postupka. .
""Sü


O postignutim rezultatima smolarenja stimulacijom na pokusnim plohama
od 500 odnosno 10.000 stabala primorskog bora (P. pinaster) iznosimo
slijedeće podatke:


Pokusi su vršeni — da bi se izbjegli individualni uticaji — tako da
je na svakom stablu na protivnoj strani zarezana kontrolna bjelenica po
trancuskoj metodi, dok se stimulacija vršila na bjelenicama po amerikan


cL?et0di Sa


S?/" niZ aC-Pjenom sumporne kiseline koncentracije od


JUJ/o, 40°/o i 50%


45