DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Proizvedena sirova smola stimulacijom bila je po izgledu, kvaliteti i
indeksu iskorištenja (95—96°/o i to 72—73% kolofonija i dko 23°/o terpentinskog
ulja) slična onoj dobivenoj običnim smolarenjem, samo je kolofonij
naginjao kristalizaciji ali je zadržavao i pod kraj sezone izrazito jasno
svjetlu boju pogotovo kad je prskanje kiselinom smanjeno za 50°/o. Ekonomičnost
smolarenja stimulacijom iskazana je viškom dobitka koji je
iznosio 28% do 56% od prodajne cijene smole po kg. Naravno da rentabilnost
smolarenja sa stimulacijom ovisi — kao i kod normalnog smolarenja
— od prirodne sposobnosti proizvodnje smole pojedine borove sastojine.
Veća ekonomičnost i rentabilnost smolarenja sa stimulacijom prema normalnom
smolarenju ostaje na snazi sve dok ne nastupe bilo kakove izvanredne
okolnosti (poskupljenje prerade smole, snižavanje cijena destilacionih
proizvoda, uništenje šum. kapitala itd.). Iskorišćavanje smole sa
smrekovih stabala u Njemačkoj bilo je svojevremeno napušteno s razloga,
što je prinos smole bio razmerno malen (od 0,20—0,50 kg po stablu sa 4
kare u sezoni), što je skorjela smola sadržavala samo 10—12% terpentinskog
ulja, te što su smolarena stabla bila izvrgnuta truleži skidanjem kaiša
kore u širini od 3—5 cm i visini od 1—2 m.


Djelovanje stimulacije pri različitim stanišnim i sastojinskim prilikama


Pokusna ploha
Starost
Bonitet
Sklop
BiTOJ
zareza
Pauza
medu
zarezima
prosj.
dana
Ukupni
prinos
grama
Prinos
po rezu
I kari
grama
širina
kare
u cm
Prinos
po rezu
d cm
širine
kare
Hohenwalde
norm, smolar.
stimulirano
106
III.
0,7
12(13)* 11,67 852
2860
71
196,7
50,7 1,40 g
4,09 g
Chris ti an stadt
norm, smolar.
stimulirano
132
IV.
0,8
11(13) 12,92 673
1301
61,2
118,3
48,9
46,8
1,25 g
2,53 g
Tau or
norm, smolar.
stimulirano
105
IV./V.
0,7
10(12) 11.80 451
1109
45,1
110,9
43,5
42,1
1,04 g
2,63 g


Zarezivanjem smreke po »Spletlstösser-Kienitz« metodi, te upotrebom
specijalnih strugova i primjenom stimulacije s 25—30%-tnom solnom ili
sumpornom kiselinom s nešto kalcij klorida, povećali su se prinosi smole na
više nego trostruko, te je proizvedeno prosječno 1,50 kg sirove smole po
stablu. (Dr H. Splitter: Ein Weg zur Eigenversorgung Deutschlands mit
Naturharzen, Neudamm 1939.).


Naučna istraživanja smoilarenja sa stimulacijom u Rusiji pokazala
su da je prinos smole obnovljene rane 4 puta veći nego ikod običnog smolarenja,
ali je samim tim prinos po sezoni ostao nešto manji od običnog
smolarenja radi manjeg broja zarezivanja. Pri tome je utrošeno oko
2,5°/o kiseline od težine proizvedene smole. (Vasečkin — Tehnologija


* U zagradi su uračunati i prvi zarezi pred stimuliranje.
43